Sociale media

  • NL
Open the menu

Medische voorzieningen noordwest Pakistan overbelast


In het district Mardan, noordwestelijk Pakistan, zijn de medische en andere voorzieningen overbelast geraakt door de toestroom van ontheemden. Artsen Zonder Grenzen zorgt voor gezondheidszorg en hulpgoederen.

Ruim 2 miljoen mensen zijn op de vlucht voor het geweld in het noordwesten van Pakistan. De meesten van hen zijn naar het district Mardan gevlucht. Van hen woont zo’n 80 procent nu in bijvoorbeeld schoolgebouwen of moskeeën, of bij gastgezinnen. In sommige gevallen leven 50 mensen in één kamer. Vanwege het ruimtegebrek slapen de mannen dan buiten, of slapen de mensen in ploegen.

‘We richten ons op gebieden met veel ontheemde families’, zegt coördinator Eymeric Laurent-Gascoin in de stad Peshawar. ‘De onveilige situatie beperkt ons erg. Het liefst zouden we meer mobiele teams op pad sturen, maar we kunnen in de huidige veiligheidssituatie niet onbeperkt door het gebied reizen. De mensen die we wel bereiken krijgen goede zorg, maar toch voelt dat aan als een druppel op een hete plaat in vergelijking met de enorme aantallen mensen die de oorlog zijn ontvlucht.’

De lokale gezondheidsvoorzieningen hebben de grootste moeite de enorme stroom mensen die medische zorg nodig heeft op te vangen. In sommige ziekenhuizen is het aantal opnames en consulten bijna verdubbeld. Grote aantallen patiënten hebben spoedhulp of verzorging voor oorlogsverwondingen nodig. Teams helpen daarom bij het uitbreiden van de capaciteit voor spoedzorg en tweedelijnszorg in Mardan, Lower Dir en Malakand.

Op 4 juni opende Artsen Zonder Grenzen een verpleegafdeling met 40 bedden in het Mardan Medische Complex en begon met de ondersteuning van de afdeling Eerste Hulp daar. Ook in het Takht Bhai
plattelandsgezondheidscentrum bieden we medische noodhulp. We hebben verder een ambulancedienst om ernstige gevallen over te brengen naar ziekenhuizen in de buurt die door Artsen Zonder Grenzen worden ondersteund.

In Lower Dir werkt ons team in het Timurgara districtsziekenhuis, en in klinieken in Sammer Bagh en Munda. In het districtsziekenhuis worden per week gemiddeld 700 mensen behandeld op de Eerste Hulp. Afgelopen maand werden 128 mensen behandeld voor oorlogsverwondingen, vooral uit de Swatvallei. In de andere twee medische voorzieningen worden 350 tot 400 patiënten per week behandeld.

In het naburige district Malakand werkt een team op de spoeddienst, en in de chirurgische en verloskundige afdelingen van het ziekenhuis in Dargai. Het chirurgische team voert 100 operaties per maand uit en per week worden 35 kinderen geboren.

Het risico op epidemieën in de regio neemt toe, vanwege overbevolking, stijgende temperaturen en gebrek aan basisgezondheidszorg. Dat speelt vooral in de plattelandsgebieden waar nog maar weinig ziekenhuizen functioneren. Onder de twee miljoen ontheemden zijn naar schatting 60.000 zwangere vrouwen. Onze teams zorgen voor prenatale en moeder-en-kindzorg in twee kampen en 14 andere gebieden waar ontheemden verblijven. Per week worden er zo 3.000 consultaties  geboden in de districten Mardan, Lower Dir, Peshawar, Charsadda en Manshera.

‘We zien vooral schurft, luchtwegontstekingen en algemene lichaamspijnen’, zegt Anja Braune, de verpleegkundige die verantwoordelijk is voor de basisgezondheidszorg van Artsen Zonder Grenzen rond Peshawar. ‘Kinderen jonger dan vijf jaar en zwangere vrouwen lopen het meeste risico. Ik kom elke dag patiënten tegen die medische zorg nodig hebben, maar er is een grote behoefte, vooral onder vrouwen, om te praten over de trauma’s die ze hebben opgelopen bij hun vlucht.'

Artsen Zonder Grenzen verdeelt ook noodhulpgoederen, waaronder tenten, matrassen, dekens, hygiënekits en kooksets onder ontheemde families in Mardan, Peshawar en Lower Dir. In mei ging het daarbij om meer dan 2.000 noodhulpkits. Artsen Zonder Grenzen heeft de leiding over drie kampen in Lower Dir en Mardan. Daarmee voorzien we in het overgrote deel van de behoefte aan onderdak, noodhulpgoederen, drinkwater en sanitaire voorzieningen voor 11.000 mensen.
In verband met haar neutraliteit en onafhankelijkheid financiert Artsen Zonder Grenzen haar werk in Pakistan geheel uit donaties van het grote publiek.