Sociale media

  • NL
Open the menu

Mazelenepidemie in Beneden-Congo


Volgens de plaatselijke autoriteiten werden er tussen juli en december 2005 zo’n 8.000 gevallen van mazelen (waaronder 100 sterfgevallen) opgetekend in de provincie Beneden-Congo in het westen van de Democratische Republiek Congo (DRC). In 11 van de 13 gezondheidszones van de provincie werd gedurende twee opeenvolgende weken een verdubbeling van het aantal zieken vastgesteld. De meest getroffen gezondheidszones waren Kimpese, Nsona en Mpangu in het district Cataract, Matadi en Nzanza in het district Matadi, Seke-Banza en Lukula in het district ‘Bas-Fleuve’, Boma en Boma-Bungu in het district Boma.

Vaccinatiecampagne

Door de opflakkering van de mazelen bij de bevolking, heeft het AZG-urgentieteam van Kinshasa zowel preventieve als curatieve maatregelen ingevoerd. "Onze strategie bestond erin om zieken gratis te behandelen en tegelijkertijd kinderen te vaccineren om het sterftecijfer door mazelen onder controle te houden”, verklaart Laurence Sailly, coördinatrice van het urgentieteam van AZG.
Eind december startte het team van AZG, in samenwerking met het Congolese ministerie van Volksgezondheid met vaccinaties in de stad Kimpese, en in de gezondheidszones Nzanza en Matadi. Op 14 dagen tijd werden 104.500 kinderen gevaccineerd tegen mazelen, op 18 plaatsen rond Matadi. Onze teams vaccineerden eveneens 26.150 kinderen op vijf plaatsen in Kimpese.
Omdat de ouders zich maar al te bewust zijn van de besmettelijkheid van mazelen kwamen ze in groten getale afgezakt naar de plaatsen waar de vaccinaties plaatsvonden. Op sommige plaatsen werd de eerste dag al een vaccinatiegraad van 80% bereikt. In de stad Matadi kwam tal van kinderen uit de omliggende dorpen, de stad Boma en zelfs van buurland Angola om zich te laten inenten. Ook na het afsluiten van de campagne waren er nog ouders die langskwamen met de vraag om hun kinderen te vaccineren.

Paviljoenen

AZG verstrekt gratis behandelingen in twee gezondheidsstructuren van Kimpese, in een centrum in Matadi en in een ander in Nzanza, waar AZG paviljoenen opende waarin de zieken afgezonderd en gratis behandeld kunnen worden. Hierdoor kwamen er naar de centra zieken die tot nog toe thuis behandeld werden.
In totaal verstrekte AZG behandelingen aan 852 patiënten, 321 in Kimpese, 427 in Kiamvu en 104 in Kinkanda. Hierdoor kon het sterftecijfer als gevolg van mazelen sterk terug gedrongen worden. Sinds de tussenkomst door AZG werden er in Kimpese slechts acht, en in Matadi slechts twee sterfgevallen opgetekend.

Traditionele geneeskunde

Helaas komt de hulp soms te laat. "Sommige kinderen sterven omdat de zorg te laat komt. 75% van de geregistreerde sterfgevallen zijn kinderen die binnen de 24 uur na hun opname overleden als gevolg van bloedarmoede of uitdroging", verklaart AZG-dokter Léon Tabaro. "Veel families deden voor ze naar de gezondheidsstructuren kwamen een beroep op de traditionele geneeskunde. Dit is vaak het gevolg van een gebrek aan geld voor verzorging, en een gebrek aan informatie."
Beneden-Congo behoort tot de provincies waar de Congolese regering in 2006 een grootscheepse vaccinatiecampagne tegen mazelen moet organiseren. Hoewel de vaccinatie en de curatieve maatregelen van AZG de mazelenepidemie in de gebieden rond Kimpese, Matadi en Nzanza kon indijken, blijft het aantal gevallen van mazelen toenemen in de gezondheidszones van Beneden-Congo, en in het bijzonder in Boma, Seke-Banza, Lukula en Mbanza-Manteke. Het is dan ook van het grootste belang dat de vaccinatiecampagne in deze provincie zo snel mogelijk begint.