Sociale media

  • NL
Open the menu

Mazelen: verschillende uitbraken vragen om een nieuwe strategie


De huidige strategie tegen mazelen heeft vooruitgang mogelijk gemaakt, maar botst nu op verschillende hindernissen.

In samenwerking met verschillende ministeries van Volksgezondheid heeft Artsen Zonder Grenzen het afgelopen jaar bij verschillende mazelenepidemieën ingegrepen. Op het terrein vallen de acties van Artsen Zonder Grenzen binnen drie categorieën: toezicht, patiëntenzorg en noodvaccinaties.
In 2009 heeft Artsen Zonder Grenzen in samenwerking met de ministeries van Volksgezondheid en andere organisaties meer dan 1,5 miljoen kinderen en adolescenten gevaccineerd. Dat gebeurde bij uitbraken van mazelen in tien landen. In 2010 zal dat cijfer waarschijnlijk verdubbeld worden.
Het mag geen verrassing heten dat die epidemieën in conflictzones uitbreken, of in landen waar het gezondheidssysteem in verval is geraakt. Wat de voorbije twee jaar echter opviel, is dat een aantal grootschalige campagnes nodig waren in stabiele landen als Malawi en Burkina Faso.
De huidige strategie om het aantal gevallen van mazelen en het sterftecijfer terug te dringen, is gepast, maar een aantal factoren beperken de efficiëntie ervan, zoals de strengheid van het EPI, een gebrek aan financiering en de alomtegenwoordige demobilisatie van middelen voor een schijnbaar overwonnen ziekte.
Wanneer er een epidemie van mazelen uitbreekt, kunnen de teams van Artsen Zonder Grenzen en andere partijen de verspreiding ervan tegengaan – en zo het aantal besmettingen en sterfgevallen beperken – door snel in te grijpen. De teams krijgen echter vaak af te rekenen met problemen die de impact van hun interventie beperken.
Als de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie niet zijn opgevolgd in nationale programma’s of door partners, kan dat op het terrein leiden tot technische discussies over de strategie, leeftijdsgroepen en de locatie van de interventie. Zo worden de vaccinatiecampagnes soms ernstig vertraagd. Bovendien zijn er vaak te weinig financiële middelen.
Artsen Zonder Grenzen trekt aan de alarmbel over het huidige systeem dat niet naar behoren werkt, en over de noodzaak om in samenwerking met alle betrokken partijen (WGO, UNICEF, Global Alliance for Vaccination and Immunization, schenkers, ministeries van Volksgezondheid, enz.) een efficiënter antwoord te formuleren in het gevecht tegen mazelen.

Lees meer over de recente mazelenepidemie in Malawi.