Sociale media

  • NL
Open the menu

Mazelen en ondervoeding breiden uit in Darfur


De gezondheidstoestand van de ontheemde bevolking in de provincie Darfur in Soedan, en vooral deze van de kinderen, gaat zienderogen achteruit door het uitblijven van dringend noodzakelijke hulp, zegt de internationale medische hulporganisatie AZG.

AZG heeft preventief 15.000 kinderen tussen 6 en 59 maanden oud gevaccineerd in Mornay. Helaas moesten de teams in Nyertiti en Zalinge honderden gevallen van mazelen behandelen bij kinderen van de ontheemde bevolking, omdat de vaccinatie te laat kwam. Mazelen is een zeer besmettelijke ziekte met mogelijk dodelijke complicaties, die in de eerste plaats kinderen treft die verzwakt zijn door een slechte voeding.
Bovendien merken de teams van AZG ter plaatse dat vooral de kinderen er op het vlak van de voeding steeds meer op achteruitgaan. In Mornay, waar ongeveer 80.000 ontheemden verblijven, werden in de week van 19 tot 23 april 107 nieuwe opnamen geregistreerd in het therapeutische voedingscentrum van AZG. Dit centrum telt momenteel 333 zwaar ondervoede kinderen, naast de 1.623 matig ondervoede kinderen die worden verzorgd in supplementaire voedingscentra. Op 15 maart deed het Wereldvoedselprogramma (WFP) een algemene bedeling van levensmiddelen voor twee weken, en sinds begin april zijn de voorraden uitgeput. Sindsdien heeft alleen AZG nog overlevingspakketten uitgedeeld aan 14.500 kinderen jonger dan vijf jaar. Dit gebeurde op 22 en 23 april. Nog in Mornay zorgen de teams van AZG elke dag voor 550.000 liter drinkbaar water, aangezien water er bijzonder schaars is.
In Zalinge en Nyertiti worden respectievelijk 250 en 80 zwaar ondervoede kinderen behandeld in de therapeutische centra, en nog eens 950 worden verzorgd in een supplementair voedingscentrum.
Ondanks de aangekondigde steun, blijft de hulp bijzonder ontoereikend. De algemene mobilisatie laat op zich wachten en de weinige operationele organisaties kunnen onmogelijk alle noden lenigen. Terwijl het aantal ontheemden als gevolg van het geweld in Darfur geschat wordt op zo’n 600.000 tot 800.000 mensen, blijft de bevolking in een groot deel van de regio verstoken van elke voedselhulp. Bovendien is er een acuut tekort aan onderdak en drinkwater, en is de toegang tot gezondheidszorg uiterst beperkt.
Deze mensen zijn nu net volledig afhankelijk van de noodhulp om te overleven, en als de beloften niet heel snel worden waargemaakt, zal de reeds ernstige toestand alleen maar uitbreiden. Zonder een spoedig optreden en een massale en dringende aanvoer van voedsel, geneesmiddelen en tenten, is de overleving van honderdduizenden ontheemden ernstig bedreigd. De jaarlijkse regens, die vanaf mei worden verwacht, zullen de wegen onberijdbaar maken en de aanvoer van noodhulp en levensmiddelen onmogelijk zullen maken. Er moet dus snel worden gehandeld.
Een veertigtal vrijwilligers van AZG en honderden Soedanezen bieden voedsel, medische en sanitaire hulp aan om en bij de 250.000 ontheemden die in verschillende plaatsen zijn samengestroomd: Mornay, Zalinge, Nyertiti, Kerenik Garsila en 4 andere plaatsen in de omtrek: Bindissi, Deleig, Umkher en Mukjar. In het noorden van Darfur, in El Fasher, Kutum (ongeveer 108.000 ontheemden) en Kebkabya (ongeveer 45.000 ontheemden) onderzoeken teams momenteel de bestaande noden. Ze verrichten er consultaties, verwijzen zwaargewonden door, verzorgen zwaar en matig ondervoede kinderen, leveren drinkwater, verdelen hoogst noodzakelijk materiaal. AZG is ook actief in het ziekenhuis van El Genina.
De Belgische sectie van AZG is nog steeds actief in het grensgebied langs Tsjadische zijde (Tine, Iriba en Birak) waar een team van 22 internationale medewerkers hulp biedt aan 60.000 vluchtelingen uit Darfur (op een geheel van 110.000 die de grens hebben overgestoken). AZG voert 1000 consultaties per week uit en heeft reeds 37.000 vluchtelingen gevaccineerd tegen meningitis omdat een epidemie van deze ziekte uitgebroken is in de grensstreek.