Sociale media

  • NL
Open the menu

Massa’s mensen op zoek naar voedsel


De voorbije vier maanden hebben bijna 40.000 mensen therapeutisch of verrijkt voedsel ontvangen via de voedingsactiviteiten van AZG in zuidelijk Ethiopië. Nog steeds verdringen massa’s mensen zich voor de ingang van de voedingscentra in de hoop dat ze iets te eten krijgen.

Er werden 24.000 mensen met ernstige acute ondervoeding opgenomen in de AZG-programma’s in de regio’s Oromiya en Southern Nations and Nationalities People’s Region in het zuiden van Ethiopië. De patiënten zijn voornamelijk jonge kinderen, maar in sommige streken valt het op hoeveel oudere kinderen en zelfs volwassenen voedingshulp nodig hebben. Gemiddeld zijn twee op de tien patiënten kinderen ouder dan 5 jaar.
AZG past haar voedingsactiviteiten voortdurend aan door nieuwe programma’s te openen waar nodig, zoals onlangs in de districten Duna, Sidama en Gedeo, en er te sluiten waar het aantal patiënten afneemt. Op sommige plaatsen zijn mensen beginnen te eten van de vroege maïs op hun veld, terwijl anderen nog een of twee maanden zullen moeten wachten. AZG opende ook een voedingsprogramma in Teru, ten noordwesten van de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba, in de regio Afar, waar de hongerkloof nog niet eens begonnen is en waar al 9 procent van de kinderen onder de vijf jaar ernstig ondervoed is.
In totaal bieden meer dan 60 AZG-voedingscentra medische zorg en therapeutische voeding aan ernstig ondervoede patiënten. Verschillende van deze centra hebben opnamecapaciteiten voor de patiënten die ook lijden aan medische complicaties door ondervoeding. De meeste patiënten herstellen binnen enkele weken dankzij de therapeutische voeding en de medicatie die ze tijdens de wekelijkse opvolgingsconsultatie in het voedingscentrum mee krijgen naar huis.

3000 ton voedsel

“Toen we midden mei startten met de interventie, openden we zo snel als we konden meer en meer voedingscentra, omdat we vaststelden dat er bijzonder veel ernstig ondervoede kinderen waren. De voorbije maand neemt de druk op de activiteiten voor de behandeling van ernstige ondervoeding, op de meeste plaatsen langzaam af,” legt Renzo Fricke uit. Renzo is noodhulpcoördinator voor de voedingsactiviteiten van AZG in het zuiden van Ethiopië. “Voor de kinderen die het grootste gevaar liepen, was de behandeling doeltreffend; de start van de activiteiten voor matig ondervoede kinderen zorgt ervoor dat het aantal nieuwe ernstige gevallen beperkt blijft.”

© Fastxmsf

In 26 voedingscentra nemen de AZG-teams ook matig ondervoede kinderen op. Er werd 2500 ton verrijkte bloem, meer dan 200 ton olie en meer dan 300 ton ander voedsel (linzen, maïs, suiker) naar het terrein gestuurd en door de AZG-teams rechtstreeks verdeeld aan de mensen. Deze voedselhulp creëerde een enorme hoop onder de bevolking, aangezien een veel groter aantal mensen de kans hebben om opgenomen te worden in de AZG-programma’s. In sommige regio’s lijdt een derde van de kinderen jonger dan vijf aan matige ondervoeding.
Menigten verdringen zich voor de deur
In Tunto, in de SNNPR, is het een “rustige dag” voor het team wanneer minder dan 1000 mensen zich voor de ingang verdringen om binnen te geraken. Op sommige dagen komen tweeduizend of meer mensen en heeft het team geen andere keuze dan de activiteiten te stoppen om ongelukken te voorkomen. Elk AZG-team probeert nieuwe strategieën uit om de massa’s onder controle te houden en de werkdruk te verminderen. Sommige mensen blijven dag na dag komen, in de hoop dat ze binnen de criteria passen en wat voedsel krijgen.
De artsen en verpleegkundigen in de voedingscentra stellen naast een gebrek aan voedsel, ook een gebrek aan gezondheidszorg vast. De mensen kunnen de hoge prijs van het voedsel én van de medicijnen niet betalen. De kinderen hebben wormen en diarree en ook veel ondervoede volwassenen zijn chronisch ziek.

Bogalesh, een van de duizenden

Enkele tientallen kilometer van Tunto, in Mudulla, staat een wachtrij van honderden meter lang voor het voedingscentrum. De activiteiten voor matig ondervoede kinderen zijn nog maar pas begonnen en het aantal ernstig ondervoede patiënten blijft hoog. In deze regio bestaat een kwart van de patiënten uit kinderen tussen 5 en 14 jaar oud; 12% zijn volwassenen.
Bogalesh is hier voor het eerst. Ze hoorde van een buur dat ze hierheen moest komen omdat ze er voedsel zou krijgen. Ze wachtte tot ze zich kon bewegen, want ze lijdt aan artritis. Bogalesh is 149 cm groot en weegt slechts 30 kg; volgens de voedingscriteria moet ze 10 kg aankomen om genezen te worden verklaard. Wanneer ze in het programma wordt opgenomen, krijgt ze elke week 5 kg bloem, 1 liter olie en 14 zakjes therapeutische voeding (twee per dag). Deze moeder van vijf kinderen kreeg geen rechtstreekse voedselhulp of financiële steun, maar een van haar buren had 50 kg bloem gekregen bij een noodhulpdistributie en gaf haar enkele dagen 3 glazen bloem. Hoe weinig ook, deze hulp was meer dan welkom aangezien de waarde ervan op de plaatselijke markt meer bedraagt dan wat een man kan verdienen voor een dag werken op een boerderij.