Sociale media

  • NL
Open the menu

Marburgkoorts nog steeds niet onder controle


Zes weken nadat op 22 maart officieel werd vastgesteld dat in Angola een epidemie van Marburgkoorts woedt, is deze nog steeds niet onder controle. De officiële cijfers gaven op 30 april 269 doden en 302 zieke patiënten. De ziekte heeft ook een hoge tol geëist onder het medische personeel. Minstens 19 onder hen zijn overleden.

De situatie is nog steeds verontrustend. Elke dag worden in Uige, waar de epidemie het hevigst tekeer gaat, dode lichamen verzameld. Sinds het nieuws over de epidemie bekend werd, is ook in het ziekenhuis van Songo, op ongeveer 1 uur rijden van Uige, Marburg vastgesteld.

Veel problemen blijven onopgelost en elke dag steken nieuwe moeilijkheden de kop op. Vorige week nog, werden drie nieuwe besmettingen vastgesteld in drie verschillende afdelingen van het ziekenhuis in Uige (in de spoedafdeling, materniteit en pediatrie), waar de belangrijkste haard van de epidemie zich bevindt. De maatregelen voor het opsporen van de infectie worden niet goed toegepast en blijken niet efficiënt. “In zulke omstandigheden zal de ziekte hoogst waarschijnlijk uitbreiden”, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
Artsen Zonder Grenzen (AZG) heeft beslist de maatregelen voor infectiecontrole op te voeren. Alle ziekenzalen zullen worden gedesinfecteerd en er zal een strengere selectie van de patiënten plaatsvinden om zo de vermoedelijk met Marburg besmette patiënten naar de isolatie-eenheid over te brengen, en de andere patiënten, evenals het verzorgend personeel, te beschermen. De zorg voor andere ziekten en kwalen moet worden beperkt tot medische urgenties, en plaatsvinden in strikt hygiënische omstandigheden.
De plaatselijke gezondheidsautoriteiten en WHO moeten hun systeem ter identificatie van verdachte gevallen en de opvolging van personen die in contact zijn gekomen met besmette patiënten ook verbeteren. Om ervoor te zorgen dat de bevolking de noodzakelijke beschermingsmaatregelen toepast, moeten ze nog beter geïnformeerd en gesensibiliseerd worden. AZG zelf zal ook haar informatie- en sensibilisatie-activiteiten opvoeren. Geweld en bedreigingen om de patiënten te verplichten zich te laten verzorgen in de isolatie-eenheid van het ziekenhuis is gevaarlijk. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de inwoners hun zieken en doden gaan verbergen, wat de verspreiding van de ziekte alleen maar kan verergeren.
AZG beschikt over ziekenzalen voor de behandeling van Marburg-patiënten in Uige, Songo, Negage en Luanda. In deze centra kan AZG de zieken isoleren en de patiënten verzorgen. AZG spoort eveneens patiënten en reeds overleden mensen op, en begraaft deze laatsten volgens de strengste bio-beschermende maatregelen.
AZG stelt 55 expats aan het werk in deze noodsituatie.