Sociale media

  • NL
Open the menu

Marburg: AZG stuurt een tweede team


Om haar hulpacties in het kader van de marburgepidemie nog op te voeren, stuurt AZG vrijdag een tweede team (1 verpleegster en 1 logistiek medewerker) naar Angola. De komende dagen zullen nog’s 2 verpleegsters, 1 logistieke medewerker en 1 expert in gezondheidsvoorlichting hen vervoegen.

Vrijdagavond (15 april) vertrekt vanuit Oostende ook een cargo met aan boord 200 m3 medisch en logistiek materiaal voor Angola.
De eerste ploeg, bestaande uit een arts, een verpleegster, een logistiek medewerker en een expert op het gebied van water en sanering, vertrok reeds op 7 april. Ze startten de werkzaamheden in Songo, in het noorden van de provincie Uige, waar 9 gevallen van Marburgkoorts werden gerapporteerd (2 gevallen bevestigd). Het team heeft er een isolatieruimte geïnstalleerd en volgt de personen op die in contact zijn geweest met de zieken. AZG ondersteunt tevens de opvang van de andere patiënten in andere afdelingen van het hospitaal.
De tweede ploeg die nu vertrekt, zal op verschillende plaatsen allereerst een verder onderzoek uitvoeren naar een aantal verdachte overlijdens en patiënten die mogelijk besmet zijn. Dat is ondermeer het geval in Maquela da Zombo (provincie Uige), waar één overlijden ten gevolge van marburg bevestigd is, en in Caxito (provincie Bengo). Mobiele teams zullen zich temidden van de lokale gemeenschap inzetten voor de opvang en transport van patiënten die vermoedelijk besmet zijn, het opleiden van sanitaire teams en het voorlichten van de bevolking.
Sinds eind maart werd de epidemie officieel bevestigd. Ze bereikte intussen een nooit geziene schaal. Er zijn reeds 215 dodelijke slachtoffers en het aantal patiënten blijft stijgen (235 op 14 april). Vandaag zijn een 40-tal internationale medewerkers van de verschillende secties van AZG actief in het veld om de epidemie te bestrijden.