Sociale media

  • NL
Open the menu

Malaria-epidemie: doeltreffende behandeling nu vereist


AZG vraagt toelating om de artemisinine combinatietherapie te mogen gebruiken, zoals die wordt aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Deze therapie wordt in bepaalde omstandigheden beschouwd als de meest doeltreffende behandeling tegen malaria.

Ethiopië wordt op dit ogenblik geconfronteerd met de zwaarste malaria-epidemie sinds 1998. In de regio’s Amhara, Oromia, Southern Nations, Nationalities and People Regional state (SNNPR) en Tigray worden veel gevallen van malaria gemeld. De hoge dodentol in verschillende dorpen baart AZG enorme zorgen. Bovendien maakt de huidige eerstelijnsgezondheidszorg, die in tal van gevallen tekortschiet, de duur en de intensiteit van de epidemie alleen erger. Om die reden vraagt AZG toelating voor het gebruik van de combinatietherapie (ACT) op basis van artemisinine.
AZG stelt een spectaculaire stijging vast van het aantal patiënten dat met malariasymptomen in de ziekenhuizen van Oromia en de SNNPR regio’s toekomt. In een ziekenhuis van Buge in SNNPR, liep het aantal malariaraadplegingen op van minder dan 100 in september tot meer dan 800 in de eerste helft van november.
Laboratoriumonderzoek in deze gebieden toont aan dat de meerderheid van de malariagevallen wordt veroorzaakt door plasmodium falciparum, een potentieel dodelijke variant van de parasiet.
De huidige situatie is bijzonder verontrustend; de medicijnen die momenteel door het ministerie van Volksgezondheid worden gebruikt en met donorhulp door UNICEF worden geleverd, schieten in vele gevallen immers tekort. Momenteel bestaat de eerstelijnsbehandeling in het toedienen van Sulfadoxine-Pyrimethamine alleen (SP) of SP gecombineerd met chloroquine.
Retrospectieve mortaliteitsevaluaties die in Damot Gale (SNNPR) tussen einde oktober en einde november werden uitgevoerd, brachten in bepaalde dorpen hoge sterftecijfers aan het licht. Een globaal sterftecijfer (CMR) van meer dan 1 persoon per 10.000 inwoners per dag (1/10.000/dag) wordt beschouwd als het begin van een noodsituatie. In vier dorpen waar gegevens werden ingezameld en gecontroleerd, kwam AZG uit op sterftecijfers die varieerden van 3,5-11/10.000 personen/dag. Een groot aantal patiënten dat in de dorpen aan de ziekte bezweek, volgde de huidige eerstelijnsbehandeling, wat op het falen van de behandeling wijst.
Uitgaande van de ervaring en de informatie van AZG, vraagt de organisatie toelating om de meest doeltreffende malariabehandeling te mogen gebruiken die vandaag beschikbaar is – en die uit een combinatietherapie (ACT) bestaat – om tijdens deze epidemie levens te redden.
Recente voorbeelden op andere plaatsen in Afrika tonen aan dat ACT op het vlak van de genezing van de patiënten en het maximaal beperken van de overdracht van de ziekte buitengewone resultaten heeft opgeleverd. AZG heeft in tal van andere Afrikaanse landen ervaring met het gebruik van ACT opgedaan. Zo gebruikte de organisatie de medicijnen onder meer om de noodsituatie in Kenia en Soedan het hoofd te bieden.
De Ethiopische regering is zich bewust van het probleem van resistentie tegen de huidige eerstelijnsverzorging en voert in samenwerking met de WHO een nationaal onderzoek naar de resistentie en klinische experimenten met de ACT Coartem. De resultaten kunnen tegen maart 2004 worden verwacht.
Maar de epidemie is vandaag een feit, en een toelating van het ministerie van Gezondheid om ACT te mogen gebruiken, zou het aantal nieuwe gevallen kunnen terugdringen en dodenaantal beperken. AZG hoopt dat de toelating niet langer op zich zal laten wachten.