Sociale media

  • NL
Open the menu

Liberianen door aanhoudende crisis op de vlucht voor geweld - AZG kaart de situatie aan


Zware gevechten in de regio Bong, ten noordoosten van de Liberiaanse hoofdstad Monrovia, bedreigen tienduizenden inwoners en verdrijven hen uit hun woningen en kampen. In een speciale briefing van de VN-Veiligheidsraad over de actuele situatie in Liberia, benadrukte Artsen Zonder Grenzen (AZG) het dringende karakter van de crisis waar honderdduizenden Liberianen tegenaan kijken. De organisatie beklemtoonde dat de bescherming tegen het geweld en het verlenen van gepaste bijstand topprioriteit vormen.

“De gevechten mogen in Monrovia momenteel dan wel gestaakt zijn, maar Liberia is geen land waar vrede heerst”, verklaarde Dr. Morten Rostrup, Voorzitter van de Internationale Raad van AZG, in zijn oproep tot de Veiligheidsraad. “AZG is bezorgd dat de overwegend optimistische opvatting van de lidstaten, de instanties van de VN en de ngo’s dat Liberia weer op weg is naar vrede en wederopbouw, de dringende respons ondermijnt om tegemoet te komen aan de actuele immense noden van de bevolking.”
Afgelopen week verlieten 50.000 van huis en haard verdreven of gevluchte Liberianen – waaronder zieke patiënten van een AZG-voedselcentrum en een cholerabehandelingscentrum – en een ongekend aantal dorpsbewoners, andermaal uit vrees voor hun leven in allerijl de kampen van Maimu en Totota. Velen onder hen kwamen terecht in Salala, waardoor de populatie in de reeds overbevolkte vluchtelingenkampen verdubbelde.
De in shocktoestand verkerende vluchtelingen, op zoek naar een veilig onderkomen en minimale bijstand, deden hun relaas over het geweld waar ze tijdens hun vlucht mee werden geconfronteerd: slagen, martelingen, verkrachtingen en plunderingen. Hun bezittingen raakten ze nagenoeg allemaal kwijt.
Vandaag barstten in de stad Kakata, ruim 40 kilometer buiten Monrovia, de gevechten los. Een nieuwe frontlinie snijdt nu de toegang af tot de stad en tot het kamp in Salala, ten noorden van Kakata. AZG verzorgde hier 250 zwaar ondervoede kinderen. In deze stad bevinden zich ook een ziekenhuis en een cholerabehandelingscentrum. AZG kan haar patiënten in dit gebied niet langer bereiken. Het enige overblijvende gezondheidscentrum op de weg naar de Bong-regio is een medische post die AZG afgelopen week opzette in Careysburg, tussen Kakata en Monrovia.
“We hebben een aantal zwaar ondervoede kinderen en cholerapatiënten verloren. Doordat ze op de vlucht worden gedreven, blijven tienduizenden Liberianen vandaag verstoken van hulp”, aldus Dr. Rostrup. “De besprekingen rond vrede en heropbouw kunnen onmogelijk worden aangevat terwijl honderdduizenden Liberianen nog steeds door geweld worden bedreigd en een immense behoefte hebben aan bescherming en bijstand.”
AZG is sinds 1990 aanwezig in Liberia en telt 44 internationale en meer dan 300 nationale medewerkers die actief zijn in de twee hospitalen, elf klinieken, twee therapeutische voedingscentra en drie cholerabehandelingscentra in Monrovia. Verder telt AZG drie gezondheidscentra in vluchtelingenkampen in de regio Montserrado, een mobiele kliniek in Tubmanburg in de Bomi-regio en verstrekt de organisatie bijstand op het vlak van gezondheid, water en waterzuivering in drie kampen in de regio Bong.