Sociale media

  • NL
Open the menu

Libanon: Tripoli ziet toestroom Syrische vluchtelingen; lokaal conflict verergert


Tripoli, de tweede grootste stad van Libanon, ziet een grote toestroom van Syrische vluchtelingen. Naast de 500.000 Libanese burgers en Palestijnse vluchtelingen die zich al in de kampen van Baddawi en Nahr el-Bared bevonden, hebben nu ook meer dan 42.000 Syriërs hun toevlucht gezocht in de stad.

© Aurélie Lachant/AZG-MSF. Tripoli, 2013.
© Aurélie Lachant/AZG-MSF. Tripoli, 2013.

Sinds het begin van de Syrische crisis behandelt het openbaar ziekenhuis van Tripoli heel wat Syrische gewonden. “Het ziekenhuis is van cruciaal belang voor de medische spoedgevallen van de Libanese bevolking, de Palestijnen en de Syrische vluchtelingen. De behoeften zijn enorm,” aldus Rachid Khaldoun, spoedarts van Artsen Zonder Grenzen. Sinds mei 2012 biedt Artsen Zonder Grenzen steun aan de spoedgevallendienst, met personeel, opleidingen en medische uitrustingen en materiaal.

Vandaag behandelt de dienst elke maand 1700 patiënten, onder wie een twintigtal Syrische gewonden en meer dan 340 vluchtelingen. Daarenboven is er nog het decennia- oude conflict tussen de soennieten en de alawieten in de wijken Bab el-Tabbaneh en Jabal Mohse, een strijd die in de voorbije twee jaar door de oorlog in Syrië nog heviger is opgelaaid. Tijdens de jongste gevechten tussen 19 en 28 mei werden er in het ziekenhuis 102 gewonden opgenomen.

“Tripoli moet niet enkel het hoofd bieden aan de grote toestroom Syrische vluchtelingen, maar ook aan de verergering van het lokale conflict door de oorlog in Syrië, met alle humanitaire en medische gevolgen vandien,” aldus Ghassan Hanna, adjunct-coördinator van de programma’s van Artsen Zonder Grenzen in Tripoli.

Basisgezondheidszorg als antwoord op de groeiende medische behoeften

De wijken Jabal Mohsen en Bab el-Tabbaneh zijn de meest achtergestelde in Tripoli, met een beperkte toegang tot gezondheidszorg voor de bewoners. Daarom biedt Artsen Zonder Grenzen in beide wijken basisgezondheidszorg in twee ziekenhuizen, ze geeft technische ondersteuning en levert medicijnen en medisch materiaal.

In een andere wijk van de stad, in het ziekenhuis Dar al-Zahraa, opende Artsen Zonder Grenzen in februari 2012 een kliniek om een antwoord te bieden op de medische behoeften van de vluchtelingen en de meest kwetsbare Libanezen. Een arts en twee verpleegsters geven er gratis medisch advies en behandelingen. Het aantal dagelijkse consultaties kan zelfs oplopen tot 70 door het stijgende aantal Syrische vluchtelingen die in het noorden van Libanon aankomen.

“De meeste Syrische patiënten komen voor chronische of acute medische problemen,” zegt Maha Naja van Artsen Zonder Grenzen. “Maar de medicijnen zijn duur en moeilijk te krijgen voor de vluchtelingen, wier gezondheid door de oorlog niet langer op de eerste plaats komt. Het zijn immers de primaire levensbehoeften die belangrijker zijn, zoals toegang tot water en voedsel. We zien veel patiënten die lijden aan chronische ziekten en van wie de toestand sterk is achteruitgegaan omdat ze hun behandeling moesten onderbreken.”

Andere aandoeningen, zoals huidziekten of voedingsstoornissen en -tekorten houden verband met de slechte levensomstandigheden, het feit dat de gezinnen opeengepakt leven in kleine ruimtes en de financiële moeilijkheden van de vluchtelingen om zelfs maar aan de meest fundamentele behoeften te kunnen voldoen.

“Er heerst een grote medische en sociale nood onder de vluchtelingen. We zien bijvoorbeeld veel gevallen van bedwateren bij kinderen en andere aandoeningen die verband houden met de psychologische toestand van de patiënten. Gezinnen die een naaste verloren hebben, zijn psychologisch getraumatiseerd, wat ook een invloed kan hebben op hun ziekte. Een moeder die haar zoon is kwijtgeraakt, vindt het niet meer zo belangrijk om medicijnen te blijven nemen tegen haar chronische ziekte.”

Steeds meer nood aan geestelijke gezondheidszorg

In sommige gevallen worden de patiënten doorverwezen naar de geestelijkegezondheidskliniek van Artsen Zonder Grenzen in het openbaar ziekenhuis van Tripoli. Een psychiater en een psychotherapeut geven daar advies en indien nodig ook behandelingen aan de slachtoffers van het lokale conflict en aan de Syrische en Palestijnse vluchtelingen. Sociaal assistenten van Artsen Zonder Grenzen bezoeken Libanese gezinnen en Syrische gezinnen die onderdak gevonden hebben in kelders, winkels en garages, en in erg moeilijke omstandigheden overleven.

“De meeste van onze patiënten vertonen symptomen van depressie en angst,” aldus Layal Rahhal, psychotherapeut voor Artsen Zonder Grenzen. “Door het lokale conflict staan de gemeenschappen erg onder druk. De mensen zijn bang om hun huis te verlaten. Hoewel we ons maar op een boogscheut van hun huis bevinden, weigeren sommigen zelfs tot hier te komen uit angst om beschoten te worden.”

De behoeften aan geestelijke gezondheidszorg in Tripoli zijn enorm, zo bewijst ook de constante stijging van het aantal patiënten en consultaties bij de dienst. “Bij de Syrische vluchtelingen lijdt het overgrote deel van de patiënten aan posttraumatische symptomen, persoonlijkheidsstoornissen of psychotisch gedrag, aandoeningen die verband houden met of erger zijn geworden door het conflict. We behandelen ook mensen die in Syrië reeds behandeld werden, maar die hun behandeling moesten onderbreken tijdens hun vlucht en er zich financieel geen meer kunnen veroorloven.”

Artsen Zonder Grenzen is sinds januari 2012 aanwezig in Tripoli. Het team bestaat uit 42 personen, waaronder 37 nationale personeelsleden en 5 expats. Eind april 2013 had Artsen Zonder Grenzen al 16.991 consultaties basisgezondheidszorg opgetekend – met inbegrip van de behandeling van acute en chronische ziekten, vaccinaties en prenatale zorgen – en 1.582 consultaties geestelijke gezondheidszorg uitgevoerd.