Sociale media

  • NL
Open the menu

Kinderen met HIV hebben een specifieke behandeling nodig.


Er is dringend nood aan aangepaste diagnosemiddelen, geneesmiddelen en behandelingsstrategieën voor kinderen.

Het is wel degelijk mogelijk om seropositieve kinderen en adolescenten doeltreffend te behandelen in de ontwikkelingslanden. Er zijn echter dringend aangepaste behandelingen (geneesmiddelen, diagnosemiddelen en behandelingsstrategieën) nodig om nieuwe sterfgevallen te vermijden. In "Running in Place", een rapport dat AZG voorstelde tijdens de XVIIe Internationale Aidsconferentie in Mexico, legt de organisatie uit waarom ze het zo moeilijk heeft om de 10.000 patiënten onder de 15 jaar die ze verzorgt in ongeveer 50 projecten overal ter wereld, te behandelen met antiretrovirale geneesmiddelen (ARV's).

De afgelopen vijf jaar diende AZG antiretrovirale geneesmiddelen (ARV's) toe aan meer dan 4.000 kinderen onder de 5 jaar, en dat in 20 landen. Uit een studie is gebleken dat 79 % van de kinderen die tussen april 2002 en januari 2008 werden opgenomen in die programma's, nog altijd onder behandeling waren. Wel bleek dat het sterftecijfer hoger ligt bij kinderen onder de 12 jaar dan bij de andere leeftijdsgroepen. Vandaar dat deze jonge patiëntjes sneller moeten worden behandeld.

"Kinderen vechten niet alleen tegen aids, maar ook tegen de tijd. Zonder behandeling zal de helft van alle seropositief geboren kinderen nog vóór hun tweede verjaardag sterven", waarschuwt dr. Fernando Parreño, AZG-kinderarts in Zimbabwe, waar de organisatie meer dan 1.700 kinderen behandelt met ARV's. "We zullen blijven knokken om doeltreffender strategieën te ontwikkelen voor de preventie van moeder-kindoverdracht. Tegelijk is het van cruciaal belang dat alle kinderen gescreend worden en zo snel mogelijk een behandeling krijgen, anders zal de kindersterfte hoog blijven."

In het AZG-programma in Homa Bay (Kenia) was het overlevingspercentage bij kinderen na 3 jaar ARV-therapie nagenoeg hetzelfde als dat bij volwassenen. Ondanks die bemoedigende resultaten bleek slechts bij 50 % van de behandelde kinderen de virale lading onopspoorbaar. Dat zou kunnen worden verklaard door een slechte therapietrouw. Zo blijft er dringend nood aan pediatrische combinaties met vaste dosis en aan therapietrouwe strategieën die aangepast zijn aan kinderen en hun omgeving.

"In de ontwikkelde landen worden slechts weinig kinderen seropositief geboren. Vandaar dat de ontwikkeling van nieuwe pediatrische formules geen prioriteit is voor de farmaceutische bedrijven", aldus Karen Day, apotheker bij de AZG-campagne "Toegang tot basisgeneesmiddelen". "De meeste momenteel beschikbare geneesmiddelen zijn niet aangepast aan de ontwikkelingslanden. Het gaat ofwel om poeder om op te lossen in water, ofwel om siropen die moeten worden gekoeld. Bovendien smaken deze medicijnen bitter. En wat de nieuwe geneesmiddelen betreft, wijst vooralsnog niets erop dat ze onschadelijk zijn voor kinderen."

De meest hoopgevende resultaten van de pediatrische programma's van AZG zijn te danken aan allerlei steunmaatregelen. Zo geven onze teams uitleg bij de behandeling en organiseren ze voorbereidingssessies, counseling en sociale ondersteuning. Er werden ook goede resultaten vastgesteld bij de gedecentraliseerde kinderprogramma's onder leiding van verpleegkundigen.

"Het volstaat niet om kinderen geneesmiddelen te geven om hen in leven te houden", verklaart dr. Helena Huerga, die voor AZG in Kenia werkt. "Wanneer ze opgroeien en nadien als adolescenten en volwassenen, hebben ze naast medische behandeling ook psychosociale begeleiding nodig."

AZG dient in 27 landen een ARV-behandeling toe aan meer dan 140.000 personen, onder wie 10.000 kinderen.