Sociale media

  • NL
Open the menu

Kinderen bewust maken voor mijnen


Voor het begin van de zomervakantie in Zuid-Servië heeft Artsen Zonder Grenzen een bewustmakingscampagne op poten gezet om de bevolking te wijzen op de gevaren van mijnen. AZG wilde hiermee vooral op kinderen uit de basisschool bereiken. Tijdens de vakantie gaan veel kinderen in de bossen spelen, waar veel mijnen werden achtergelaten door het terugtrekkende Albanees bevrijdingsleger. Op die manier lopen ze grote risico's.

Artsen Zonder Grenzen richtte zich met haar campagne op alle kinderen - ook vluchtelingen - die het basisonderwijs volgen in Presevo en Bujanovac. In totaal betreft het bijna 10.000 scholieren. Het AZG-team heeft alle scholen in de streek bezocht. Ze deelden er educatieve pamfletten uit aan de leraars, samen met een interactief spel dat de kinderen wijst op de gevaren van mijnen.
De overige pamfletten werden uitgedeeld in het gemeentehuis, bij de politie, in winkels etc., met de bedoeling ze zichtbaar te maken in het straatbeeld. AZG zal in de toekomst blijven lobbyen om meer organisaties op lange termijn te betrekken bij dergelijke bewustmakingcampagnes.
Na de bombardementen van de NAVO in 1999, werd een gedemilitariseerde bufferzone gecreëerd tussen Zuid-Servië en Kosovo om de KFOR (internationale troepenmacht in Kosovo) en Joegoslavische strijdkrachten van elkaar te scheiden. Dit niemandsland (vijf kilometer breed en 300 lang) werd door het UCPMB (Albanees Bevrijdingsleger voor Presevo, Medvedja en Bujanovac) gebruikt als uitvalsbasis. Ze bezetten er ook een vijftal dorpen.
Eind mei kwamen de KFOR en de Joegoslaven overeen dat de Joegoslavische strijdkrachten mochten terugkeren naar de bufferzone. Met het ontmantelen van het UCPMB en hun terugtrekking uit het gebied, bleven veel mijnen en andere gevaarlijke explosieven achter. Omdat alles zo snel en zonder noemenswaardige gevechten gebeurde, besteedde niemand onmiddellijk aandacht aan het mijnenprobleem.
Artsen Zonder Grenzen werkt in Servië sinds eind 1999. Er zijn zeven internationale en een dertigtal nationale medewerkers aanwezig.