Sociale media

  • NL
Open the menu

Italië verzuimt vluchtelingen uit Darfur toegang te geven tot asielprocedures


De Italiaanse autoriteiten hebben een uitwijzingsbevel gegeven aan minstens 38 personen die de vluchtelingenstatus wilden verkrijgen, zonder ze enige informatie te verstrekken over hoe ze toegang konden krijgen tot de officiële asielprocedures. Minstens 13 van deze mensen zijn gevlucht voor de oorlog en de verschrikkelijke humanitaire crisis in Darfur, Soedan. Anderen zijn op de vlucht voor het geweld in Ethiopië en Eritrea.

Op 2 juni bereikte een grote groep mensen het Siciliaanse eiland Lampedusa, waar zij gedurende drie dagen werden vastgehouden in een opvangcentrum. Daarna werden zij overgevlogen naar Crotone, waar de autoriteiten hen papieren lieten ondertekenen zonder hen in te lichten over de inhoud van deze documenten. Het bleken uitwijzingsbevelen te zijn die hun het bevel gaven Italië binnen vijf dagen te verlaten. Vervolgens werden zij op treinen naar verschillende Italiaanse steden gezet, waar zij nu genoodzaakt zijn om voor zichzelf te zorgen.
"Door na te laten deze mensen enige toegang te geven tot de asielprocedures, wordt de spot gedreven met de internationale en Italiaanse vluchtelingenwetgeving", zegt Loris de Filippi, landverantwoordelijke voor Artsen Zonder Grenzen (AZG) in Italië. "Als mensen die uit Darfur gevlucht zijn, waar volgens de VN en mensenrechtenorganisaties ernstige schendingen van de mensenrechten plaatsvinden, geen kans wordt geboden om een asielaanvraag te doen in ons land, betekent de bescherming van vluchtelingen absoluut niets meer."
"Als gevolg van de moordende aanvallen die tegen hen gericht zijn, is de getroffen burgerbevolking in Darfur extreem kwetsbaar voor ziekten en hongersnood. Onze collega's ter plaatse zijn hier dagelijks getuige van. Door deze aanpak in Italië worden vluchtelingen, die nauwelijks twee maanden geleden hun hele familie zagen worden uitgeroeid, geconfronteerd met een onmogelijk keuze. Ofwel verblijven ze illegaal in Italië, ofwel dienen ze het land binnen de vijf dagen te verlaten."
Een jongen uit de groep, Haysam, een 18-jarige student uit Disa in het noorden van Darfur, rende voor zijn leven nadat zijn dorp in november werd aangevallen en zijn vader en zijn twee broers voor zijn ogen werden gedood. Hij deed er zes maanden over om eindelijk Europa te bereiken, waar hij hoopte misschien weer een toekomst te kunnen opbouwen. In plaats daarvan werd hij drie dagen lang opgesloten in het opvangcentrum van Lampedusa, zonder enige informatie, bijstand van een tolk, juridisch advies of medische verzorging.
"Ik was ziek en vroeg aan een agent om een dokter te mogen raadplegen. Ik bleef maar herhalen 'dottor, dottor' en ik wist dat hij me verstond, maar hij wuifde me gewoon weg," vertelt Haysam. AZG ging aan het werk in het opvangcentrum van Lampedusa in september 2002, maar wordt sinds 19 april van dit jaar de toegang geweigerd.
In Crotone en Agrigento kreeg de groep uitwijzingsbevelen in het Italiaans onder de neus geduwd, die zij moesten ondertekenen zonder enige uitleg over de inhoud ervan. "In Crotone namen ze onze vingerafdrukken en gaven ze ons papieren om te ondertekenen," zegt Haysam. "Er was één vertaalster. Ik vroeg haar verschillende keren wat voor papieren het waren, maar ze zei dat ik stil moest zijn. Ze vroeg ons alleen naar waar we wilden in Italië: Rome, Milaan of Napels. Ik zei Rome en toen maakten ze een kaartje met de bestemming vast aan mijn hemd. Daarna gaven ze me een ticket en brachten me naar het station."
Twee dagen geleden zag Artsen Zonder Grenzen deze groep van 38 mensen aankomen in 'Hotel Afrika', het vervallen spoorwegstation in de Tiburtina-wijk in Rome, waar honderden mensen zonder legale status verblijven.
AZG protesteert fel tegen een dergelijke onmenselijke behandeling van mensen die asiel zoeken in Europa. "Dit is niet alleen in strijd met de wet, maar traumatiseert mensen die reeds de meest verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt, nog dieper", besluit De Filippi. "Wij dringen er bij de Italiaanse autoriteiten op aan, elke persoon die asiel wenst correcte informatie en daadwerkelijk toegang tot de aangewezen procedures te geven."