Sociale media

  • NL
Open the menu

Internationale Dag voor de Uitroeiing van Geweld tegen Vrouwen


AZG veroordeelt het onaanvaardbare seksuele geweld waar vele vrouwen het slachtoffer van worden, zowel in onstabiele als stabiele contexten. Er is nood aan meer sensibilisatie en een adequate opvang voor deze vrouwen.

Ter gelegenheid van de internationale dag tegen geweld op vrouwen en in het kader van haar campagne « Meer dan vijf miljoen vrouwen in onze wachtzaal. Sterk maar ook kwetsbaar », veroordeelt Artsen Zonder Grenzen gewelddaden tegen vrouwen, die een aanslag vormen op de menselijke waardigheid, maar ook belangrijke gevolgen hebben voor de volksgezondheid.
Dit geweld is eens te meer onaanvaardbaar gezien de slachtoffers onvoldoende beroep kunnen doen op geschikte opvang. « De afwezigheid van medische structuren en opgeleid personeel verklaart de slechte toegang tot adequate zorg », aldus Meinie Nicolai, Operationeel Directeur van AZG-België. « Voor deze vrouwen en jonge meisjes betekent dat een verergering van hun leed. De opvang van slachtoffers van seksueel misbruik is een prioriteit voor AZG gezien de ernstige medische risico’s, zowel in de vorm van fysieke en mentale letsels, als wat betreft de overdracht van infectieziekten. »
De opvang van slachtoffers van verkrachting of ander seksueel geweld omvat voor AZG een medisch luik, met onder meer een preventieve behandeling tegen HIV/aids, maar ook een behandeling van psychologische problemen en een psychosociale ondersteuning.
« Dat is een ware operationele uitdaging, omdat de slachtoffers zich binnen de 72 uur na de verkrachting moeten melden opdat het aidspreventiemiddel doeltreffend zou zijn. De slachtoffers lijden echter dikwijls ook onder stigmatisering binnen hun gemeenschap » zegt Christine Lebrun, coördinator van de programma’s rond vrouwengezondheid van de Belgische afdeling van AZG.
Om de vrouwen te motiveren tijdig naar het gezondheidscentrum te komen wanneer ze slachtoffer worden van seksueel geweld, legt AZG de nadruk op informatie, sensibilisatie en communicatie binnen de gemeenschappen. Om de risico’s op stigmatisering te beperken, zorgt AZG voor afgescheiden ruimtes in haar zorgcentra, met uitsluitend vrouwelijk personeel, zodat vrouwen er zich in alle intimiteit en vertrouwen kunnen laten verzorgen.
Onder meer in Burundi of Liberia, twee landen die een jarenlang conflict achter de rug hebben, maar ook in Zuid-Afrika, stelt AZG vast dat geweld tegen vrouwen zich evengoed binnen de familie of in de privésfeer voordoet, en dat het vaak gepleegd wordt door een bekende. « In Burundi verrichten onze teams maandelijks gemiddeld 300 consultaties, waarvan 120 voor nieuwe verkrachtingsslachtoffers. Twee derde van hen kent hun verkrachter », zegt Christine Lebrun.
In 2006 werd een totaal van 11.000 slachtoffers van seksueel geweld opgevangen door alle AZG-teams, binnen 97 projecten, en voornamelijk in onze programma’s in de Democratische Republiek Congo, Burundi en Liberia.
Op onze campagnewebsite
www.noodkreten.be getuigen verschillende slachtoffers van seksueel geweld, die werden opgevangen in onze programma’s.