Sociale media

  • NL
Open the menu

Internationaal personeel keert gedeeltelijk terug


Een deel van de internationale medewerkers van Artsen Zonder Grenzen heeft de humanitaire hulpverlening hervat op verschillende plaatsen in Somalië. Na de brutale moord op drie AZG-hulpverleners op 28 januari in de zuidelijke stad Kismayo, evacueerde AZG haar internationaal personeel.

De AZG-programma’s in Somalië bleven lopen dankzij de toewijding van de Somalische AZG-medewerkers.
Terwijl AZG de omstandigheden van de moorden in Kismayo onderzoekt, werden de plaatselijke veiligheidssituaties op 14 AZG-projectlocaties geëvalueerd. Op enkele van die locaties werd de veiligheidssituatie aanvaardbaar bevonden, waarop AZG besloot om een deel van het internationale personeel te laten terugkeren omwille van de acute humanitaire noden. Op andere locaties zijn de evaluaties nog steeds aan de gang.

Humanitaire hulp erg moeilijk

Doordat het geweld onverminderd doorgaat – waardoor ook steeds meer mensen op de vlucht slaan – blijft humanitaire hulpverlening beperkt in Somalië. Nochtans heerst er een van de grootste humanitaire crisissen van dit moment. AZG is gefrustreerd doordat het, omwille van veiligheidsredenen, niet mogelijk is om meer patiënten te bereiken. AZG herhaalt ook haar woede om de aanval in Kismayo, die blijkbaar specifiek gericht was tegen humanitaire hulpverleners.

AZG werkte gedurende meer dan 16 jaar onafgebroken in Somalië en biedt op dit moment medische zorg in elf regio’s in het land. In 2007 opende AZG verschillende nieuwe projecten als antwoord op de enorme medische en humanitaire noden als gevolg van het aanhoudende conflict. De medische teams verrichtten meer dan 2500 chirurgische ingrepen, 520.000 consultaties en 23.000 opnames van patiënten in ziekenhuizen.