Sociale media

  • NL
Open the menu

Indonesië: uitbreiding hulp in zwaarst getroffen gebieden


'De hulp komt nu massaal op gang. Daarom gaan wij kijken waar de hiaten zijn, ons concentreren op die mensen met weinig tot geen hulp,' aldus noodhulpcoördinator Renzo Fricke.

Inmiddels is de hulp vanuit verschillende hoeken aan het door een aardbeving getroffen Sumatra, goed op gang gekomen. De noodhulpteams van Artsen Zonder Grenzen gaan zich daarom nu nog sterker richten op die gebieden waar maar nog weinig hulp is gekomen. De eerste hulpverleners van Artsen zonder Grenzen vertrokken op 1 oktober richting Indonesië, inmiddels zijn er zo'n 80 medewerkers actief.

Zwaar getroffen dorpen

Een aantal zwaar getroffen dorpen zijn zeer moeilijk bereikbaar. Sommige dorpen die op grotere afstand van het epicentrum van de aardbeving van 30 september liggen, hebben nauwelijks hulp gekregen. Artsen zonder Grenzen is hier mobiele hulpposten gestart. Naast medische zorg geven onze medewerkers psychosociale hulp aan overlevenden, delen zij hulpgoederen uit en zetten zij waterdistributiepunten op.
'De hulp komt nu massaal op gang,' bericht Renzo Fricke, een van de noodhulpcoördinatoren van Artsen zonder Grenzen vanuit Sumatra. 'Daarom gaan wij kijken waar de hiaten zijn, ons concentreren op die mensen die weinig tot geen hulp hebben gekregen en gaan wij proberen onbeantwoorde noden te lenigen.'

Hulp in Padang Alai en ten zuiden van Padang

Zo werkt een team in het heuvelachtige Padang Alai, waar dorpen en wegen door aardverschuivingen van de kaart zijn verdwenen. Hulp aan deze regio moet per motorfiets of te voet worden gebracht. Het team deelt hulpgoederen zoals dekens, plastic zeil en jerrycans, uit. In de komende dagen zal het team in nog meer dorpen hulpgoederen uitdelen. Een ander team is naar een gebied ten zuiden van Padang getrokken.
Doordat het gebied niet tot de zwaarst getroffen gebieden behoort, is er nauwelijks hulp gekomen. Het team geeft hulp via mobiele hulpposten, in samenwerking met lokale gezondheidsautoriteiten. Het team is gestart met 2 dorpen en zal dit met nog 3 uitbreiden. Ook in dorpen in het zwaar getroffen gebied rond de stad Pariaman, verleent Artsen zonder Grenzen medische zorg met mobiele hulpposten.

Dreigende ziekten

Het reddingswerk loopt nu op zijn eind; nu hebben de duizenden mensen die hun huis met alles erin hebben verloren, dringend medische zorg nodig. 'Veel mensen leven in de open lucht, de hygiëne is slecht en ze kunnen nauwelijks aan schoon water komen. We verwachten dat veel mensen als gevolg van deze slechte omstandigheden last van luchtweginfecties, diarree en andere aandoeningen zullen krijgen,' aldus Loreto Barceló, dokter voor Artsen zonder Grenzen in Sumatra.

Trauma's

Veel mensen zijn getraumatiseerd. De meeste dorpsbewoners hebben hun huis en bezittingen verloren, en vaak ook nog enkele familieleden. Psychologen van Artsen Zonder Grenzen houden groepssessies en geven handreikingen hoe ze hun trauma's kunnen verwerken. Mensen die er zeer ernstig aan toe zijn krijgen een-op-eensessies.
'Mijn vrouw denkt soms dat er weer een aardbeving is. Ik moet er ook steeds weer aan denken, keer op keer komt het bij me terug, telkens opnieuw die aardbeving,' vertelt Tahir Rudin, boer en vader van 5 kinderen uit Ambachang Gadang. Zijn vrouw is 2 familieleden verloren tijdens de aardbeving. Het is de tweede keer dat zij hun huis aan een aardbeving verliezen, de eerste keer was in 2007.

Hulpactie en teams

In totaal heeft Artsen Zonder Grenzen 80 internationale en Indonesische hulpverleners ingezet om hulp te geven in het aardbevingsgebied van Sumatra, waaronder artsen, verpleegkundigen, psychologen, logistieke en water-en-sanitatiespecialisten. Een vrachtvliegtuig met 43 ton materiaal (medische kits, medicijnen, logistiek materiaal en hulpgoederen) is op 7 oktober aangekomen. Meer materiaal zal lokaal ingekocht worden.