Sociale media

  • NL
Open the menu

Indonesië: noodfase voorbij, nu tijd voor herstel


Teams van AZG trekken naar plaatsen waar mensen nog geen hulp ontvingen. Daarnaast trainden zij Indonesische psychologen in het bieden van psychosociale hulp na een natuurramp.

Drie weken nadat een aardbeving het Indonesische eiland Sumatra trof, is de noodfase voorbij. Veel hulporganisaties hebben zich inmiddels teruggetrokken. De Indonesische autoriteiten kijken nu waar er nog leemtes zijn qua hulp.

Na de aardbeving

Veel mensen gaan nu terug naar hun huizen, anderen zijn op zoek naar een nieuwe plek om te wonen. De overheid is gestart met de bouw van tijdelijke opvang, het merendeel van de mensen uit de zwaarst getroffen gebieden zullen hiernaartoe worden overgebracht.
Loreto Barceló coördineert hulpacties van Artsen Zonder Grenzen op Sumatra: 'Het herstel zal moeilijk zijn voor de mensen. Tijdens een mobiele hulppost van afgelopen zaterdag spraken we een man die vertelde dat hij aan het bidden was toen de aardbeving toesloeg. De aarde verschoof en hij zat 24 uur vast in de modder, samen met vele anderen. Hij behoorde tot de gelukkigen die gered werden. Hij is voor zijn beenbreuken geopereerd en nu zit hij in een rolstoel. Het leven in deze landelijke omgeving met een rolstoel zal voor hem niet gemakkelijk zijn.'

Beginfase

'In het algemeen is de hulp op zich adequaat geweest en in sommige gebieden zelfs meer dan nodig, maar vooral in het begin liet men steken vallen. Veel hulp concentreerde zich op een aantal gebieden terwijl mensen in afgelegen gebieden ook hulp nodig hadden, maar niet kregen. Nu de noodfase voorbij is, worden bepaalde coördinerende organen alweer opgedoekt,' vervolgt Loreto Barceló.
De eerste teams van Artsen Zonder Grenzen kwamen drie dagen na de aardbeving aan. Na een snelle inschatting van de situatie bleek dat het niet nodig was nog extra hulp aan de ziekenhuizen te geven. Daarom besloot Artsen Zonder Grenzen met mobiele teams hulp te geven in die afgelegen rurale gebieden waar geen of weinig aandacht voor was.

Psychologische hulptraining

Artsen Zonder Grenzen psychologische experts hebben Indonesische psychologen getraind in het geven van specifieke psychosociale hulp na een natuurramp. Een aantal van deze Indonesische hulpverleners heeft al eerder met Artsen zonder Grenzen gewerkt na de tsunami van 2005. Diverse teams geven groepssessies. Mensen die er geestelijk ernstig aan toe zijn, worden individueel behandeld.
Daarnaast heeft Artsen Zonder Grenzen hulpgoederen zoals sets met wasspullen, keukengoed, dekens, slaapmatten en plastic zeil uitgedeeld aan 1.600 gezinnen, en zal er nog meer uitdelen. Ook zullen de teams gereedschapsets uitdelen. Water- en-sanitatiespecialisten installeren watertanks in verschillende dorpen en leggen water- en sanitaire voorzieningen aan in de tijdelijke opvangcentra.

Beginnen met leedverwerking

Noodhulpcoördinator Loreto Barceló: 'We verwachten nog onze hulpactie nog tot half november voort te zetten. Dat betekent dat we nog een maand hebben om te zorgen dat mensen water, wasplekken, wc's etc. hebben. Klinieken en gezondheidsposten beginnen langzaamaan hun deuren, al is dat soms nog in tenten, weer te openen. En het geeft ons genoeg tijd om de mensen te helpen een begin te maken met het verwerken van hun leed.'