Sociale media

  • NL
Open the menu

Humanitaire toestand verslechtert in Somali-regio


Artsen Zonder Grenzen stelt momenteel een verslechtering vast van de humanitaire toestand rond de stad Wardher, in de Somali-regio in Ethiopië. Duizenden ontheemden hebben zich verzameld aan de rand van de stad en gaan er op zoek naar voedsel en water.

Naar schatting acht- tot tienduizend mensen leven er op dit moment in moeilijke omstandigheden: in tijdelijke onderkomens, met beperkte toegang tot water, geen sanitair en temidden van karkassen van dode dieren

AZG biedt medische zorg aan ontheemden en inwoners van de stad in onze gemakkelijk toegankelijke kliniek in de stad Wardher. Deze dienst wordt via mobiele klinieken uitgebreid naar de verder afgelegen gemeenschappen in de districten Wardher en Danood.

Voedingshulp

AZG runt ook een voedingsprogramma voor ondervoede kinderen onder de vijf jaar oud, via ambulante voedingstherapie en hospitalisatiemogelijkheden voor de ernstige gevallen. Voorts werken we nauw samen met relevante organisaties, zoals andere ngo’s en overheden, om de toenemende noden te evalueren en een passend antwoord te kunnen bieden.
Er worden voorbereidingen getroffen om de toegang tot drinkwater en sanitair te verbeteren. Daarnaast wordt er gevaccineerd tegen mazelen en doen gezondheidspromotoren, gerekruteerd in de kampen, aan sensibilisering.

Nog verder naar de wanhoop

Veel ontheemden zijn traditionele nomaden en zeggen dat ze in hun gebruikelijke woongebieden onvoldoende water en voedsel vinden om te overleven. Bovendien krijgen velen te maken met massale sterfte van het vee waarmee ze in hun voedsel en inkomsten voorzien. De droogte van dit jaar drijft deze kwetsbare mensen – die lijden onder een sluimerend conflict en minimale bestaansmiddelen – nog verder naar de wanhoop.

AZG biedt basisgezondheidszorg op drie plaatsen in de Ethopische Somali-regio: Degahbur, Cherrati en de stad Wardher. De voorbije maanden nam het team in Degahbur een stijgend aantal kinderen onder de vijf jaar op in hun programma. Intussen is het aantal gestabiliseerd. De toestand in Degahbur en Cherrati is niet vergelijkbaar met wat we nu zien in Wardher. Aangezien we slechts op deze drie locaties werken, is het onmogelijk voor AZG om informatie te geven over de regionale voedingstoestand.
We blijven noodvoedselhulpprogramma’s beheren en gaan verder met het verstrekken  van gezondheidszorg in het noorden en zuiden van het land.