Sociale media

  • NL
Open the menu

Humanitaire organisaties veroordelen gedwongen overplaatsing van buitenlanders op Lampedusa


De humanitaire organisaties Amnesty International, het Italiaanse Consortium voor Solidariteit (ICS) en Artsen Zonder Grenzen (AZG) veroordelen de procedure die de Italiaanse regering toepast om het hoofd te bieden aan de aankomst van de vele immigranten op het eiland Lampedusa tijdens de afgelopen dagen.

Er werd een luchtbrug geïnstalleerd om meer dan 300 buitenlanders, die net in het land waren aangekomen, onmiddellijk naar Libië terug te sturen. Deze luchtbrug schendt de Italiaanse wetgeving én de internationale overeenkomsten betreffende het asielrecht.
De uitwijzing van deze mensen, zonder hen voldoende te hebben geïnformeerd over hun recht om asiel aan te vragen, en zonder hen toegang te bieden tot de procedures voor een mogelijke erkenning van hun vluchtelingenstatus, is een inbreuk op elk nationale en internationale wetgeving. Het is vooral een ernstige schending van de Conventie van Genève, met name van artikel 33, dat een verbod tot uitzetting of terugleiding formuleert (het principe dat asielzoekers de toegang tot een land niet kan geweigerd worden, zelfs niet als ze op illegale manier zijn binnengekomen).
“Veel mannen en vrouwen die in Italië aankomen, hebben een gevaarlijke reis achter de rug. Ze zijn op de vlucht voor oorlog en vervolging. Italië heeft de plicht deze mensen de mogelijkheid te bieden om erkend te worden als vluchteling, volgens de procedures die door de internationale wetgeving werden ingesteld. De gedwongen en willekeurige uitwijzigingen vormen hierop serieuze inbreuken. En voor sommige immigranten zou dit hun leven wel eens ernstig in gevaar kunnen brengen”, zegt Stefano Savi, directeur van AZG-Italië.
“Maar de regering moet ook kunnen uitleggen hoe de personen die geen asiel aanvragen geïdentificeerd worden. Ze worden slechts enkele uren na hun aankomst Italië uitgezet. Wie identificeert hen? Zijn er verantwoordelijken van hun ambassades aanwezig? Zijn er tolken aanwezig, om hen hun rechten en plichten uit te leggen? En waarom stuurt Italië hen terug naar Libië, in plaats van naar hun land van herkomst?” Dit zijn slechts enkele vragen van Loris De Filippi, verantwoordelijke voor de immigratieprojecten van AZG-Italië.
“Iedereen heeft het recht om asiel aan te vragen en om zijn rechten te kennen. De Europese Unie en Italië moeten ophouden hun verantwoordelijkheden en internationale verplichtingen op andere landen af te wentelen. Dit is onaanvaardbaar, en vormt een mogelijke schending van de Conventie van Genève betreffende de status van vluchtelingen”, verklaarde Francesco Messineo vandaag. Hij is de coördinator voor vluchtelingen en migranten bij Amnesty International Italië.
“Het is vooral verontrustend dat werd beslist om buitenlanders die in Italië arriveren, terug te sturen naar landen die de mensenrechten mogelijk niet respecteren, en die geen enkele internationale overeenkomst betreffende asielrechten hebben ondertekend. Door deze handelswijze, wordt Italië medeverantwoordelijke voor zulke gebeurtenissen”, bevestigt ook Gianfranco Sciavone, nationale vice-voorzitter van het ICS.
Amnesty International, ICS en AZG werken al sinds 2001 samen om garanties te bieden dat de rechten van de vluchtelingen worden gerespecteerd. Ze oefenen ook druk uit om in Italië (het enige land in de Europese Unie zonder asielwetgeving) een asielwetgeving uit te vaardigen.