Sociale media

Open the menu

HUMANITAIRE CORRIDORS ZIJN NIET GENOEG - VEILIGE DOORGANG EN TOEGANG VOOR HUMANITAIRE HULP MOET EEN RECHT ZIJN, GEEN VOORRECHT

Het is van vitaal belang dat de humanitaire corridors voor burgers om te ontsnappen uit oorlogsgebied, niet eenmalig of kortstondig zijn. Artsen Zonder Grenzen weet hoe gevaarlijk dit kan zijn voor burgers die niet kunnen of willen vertrekken, ook voor medisch personeel dat ervoor kiest te blijven om zieken en gewonden te verzorgen.

Het treinstation in Lviv op 27 februari. Honderden mensen proberen de grens met Polen te bereiken
Het treinstation in Lviv op 27 februari. Honderden mensen proberen de grens met Polen te bereiken © Emin Ozmen

"Elke situatie is anders, maar door onze decennialange ervaring met het werken in oorlogssituaties weten we dat eenmalige humanitaire corridors nuttig kunnen zijn, maar niet volstaan," zegt Stephen Cornish, algemeen directeur van Artsen Zonder Grenzen. "Verschillende keren zijn we getuige geweest van burgers die werden aangemoedigd om te vertrekken via tijdsgebonden civiele evacuatiecorridors, om dan te zien dat degenen die niet konden of wilden vluchten, werden geconfronteerd met buitengewoon en willekeurig geweld dat werd losgelaten op iedereen en alles die achterbleef.”

Artsen Zonder Grenzen roept alle militairen in Oekraïne op om de oorlogsregels na te leven, om alle voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat burgers worden gekwetst, en dat burgers te allen tijde en overal in Oekraïne als burgers te beschouwen. Er moet dringend worden gezorgd voor een veilige doorgang voor degenen die willen en kunnen vluchten in Marioepol en alle andere gebieden die getroffen zijn, ongeacht het bestaan van humanitaire corridors of staakt-het-vuren dat tijdelijk kan worden ingesteld. De achterblijvers mogen hun burgerstatus niet verliezen.

Artsen Zonder Grenzen steunt elke vorm van initiatieven voor een staakt-het-vuren die een veiliger doorgang mogelijk maakt voor degenen die willen vluchten en voor medische en andere humanitaire hulpverlening. Het recht om veiligheid te zoeken en toegang te krijgen voor humanitaire hulp moet een verplichting zijn, geen voorrecht.