Sociale media

  • NL
Open the menu

Hulpverlening nog steeds grote uitdaging in delta

Vier weken na de cycloon ontmoeten onze teams nog altijd mensen die nog geen enkele hulpverlener hebben gezien en nog geen hulp hebben gekregen. Sommige dorpen die alleen te voet bereikbaar zijn, zijn bijzonder kwetsbaar.

In dit soort situatie zou AZG normaal gezien veel meer internationale medewerkers sturen met ervaring in noodhulp bij natuurrampen. Er mag echter slechts een beperkt aantal hulpverleners binnen in het gebied, wat onze hulpverlening uiteraard hindert. Dringendste behoeften Er is vooral nood aan voedsel (gezien het grote tekort) en onderdak. De hevige regenval is een echt probleem voor de volksgezondheid. Zo vertonen veel meer mensen symptomen van luchtweginfecties. Er is dan ook een hoge nood aan onderdak en dekens. De AZG-teams stellen elke dag wel een aantal gevallen van diarree vast, maar gelukkig zijn er nog geen epidemieën uitgebroken. Het aantal gewonden is geleidelijk gedaald van meer dan de helft van alle consulten tot een veel kleiner percentage vandaag.

Toegang tot de deltaregio
Momenteel zijn er 36 mobiele teams actief in de deltaregio, met vooral nationale medewerkers. Ze blijven voor water en sanering, medische hulp, voedsel en andere hulpgoederen zorgen.

Sinds de cycloon op 3 mei toesloeg, bijna vier weken geleden, probeert AZG meer internationale hulpverleners naar het deltagebied te krijgen, vooral experts in noodsituaties. Momenteel worden nog lang niet alle behoeften van de overlevenden gelenigd. De hulpoperaties worden aanzienlijk gehinderd door gebrek aan internationaal terreinpersoneel.

AZG heeft ondertussen toestemming gekregen om enkele internationale medewerkers naar de delta te sturen. Momenteel zijn er ruim twaalf personen actief in Bogale, Pyenpon, Labutta en Heyngyi. Toch zitten er in Yangon nog altijd internationale hulpverleners te wachten om naar de deltaregio te mogen vertrekken. Ze zijn nodig voor hun expertise, om de hulpverlening te versnellen en om de levensreddende operaties van het nationale AZG-personeel te ondersteunen.
Bedelingen
Sinds het begin van de distributies op 5 mei heeft AZG al 1.250 ton rijst uitgedeeld, meer dan 300.000 kg bonen, bijna 190.000 liter bakolie, 120.000 plastic zeilen, 20.000 muskietennetten en ongeveer 50.000 jerrycans.
Ngapudaw
Er zijn enkele expats actief in Ngapudaw, onder wie een "watsan"-deskundige en een projectcoördinator. Eén expat reisde af naar Pyinkayang, het zwaarst getroffen gebied in Ngapudaw. In Ngapudaw vertoont de bevolking symptomen van depressie, vooral in zones met hoge sterftecijfers. Er zijn dan ook aanbevelingen geformuleerd om te starten met traumabegeleiding. Medische teams hebben tot dusver geen epidemieën gemeld, maar stellen wel een groot aantal infecties van de luchtwegen vast en die nemen wellicht nog toe door de noodwoningen waar veel mensen momenteel in leven. AZG deelt niet alleen plastic zeilen uit, maar ook dekens, om dit probleem te verhelpen. Ook blijft AZG vrezen voor diarree, vooral in de kampen in Labutta en op andere plaatsen waar mensen dicht op elkaar leven. Velen hebben ook een te hoge bloeddruk door de stress. In één specifiek geval trokken een monnik en twaalf mannen van hun dorp naar Heingyi – een tocht van twaalf uur – om hulp te vragen aan AZG. Het dorp, waar zowat 200 gezinnen wonen, is alleen bereikbaar te voet. Het is gedeeltelijk vernield, en de bewoners hebben dringend voedsel en onderdak nodig. AZG stuurde hulpgoederen en een klein hulpteam mee met de mannen naar hun dorp.

Ondertussen zijn enkele Myanmarese ngo's aangekomen in Heyngyi, om kleine hoeveelheden kleren, zeep en emmers uit te delen.
Labutta
Er zijn ook een paar expats aanwezig in Labutta, plus enkele "watsan"-specialisten. Medische teams runnen vier klinieken in Labutta zelf, terwijl andere mobiele klinieken en distributieteams de afgelegen dorpen bezoeken.

AZG heeft twee waterzuiveringsunits geïnstalleerd in Labutta: de ene in de stad zelf, de andere in één van de overheidskampen voor intern ontheemden, 8 km daarvandaan.

De regering heeft drie officiële kampen gebouwd in Labutta: één in het voetbalstadion, één ongeveer 4 km verder en één op 8 km afstand.
Regio Setsou
In de regio Setsou zijn enkele "watsan"-specialisten actief, onder wie één medische coördinator en één eigenlijke "watsan"-deskundige. Er verblijven drie medische teams in Setsou, met als doel ongeveer 25.000 mensen in de omgeving te bereiken. De teams verblijven op een vrachtschip dat aangemeerd ligt in Setsou-stad. Toch is het logistiek gezien te moeilijk om de boot als opslagplaats én als accommodatie voor de teams te gebruiken. Er zijn plannen voor een tweede boot, zodat er kan worden gewerkt met een toerbeurt en de ene boot naar Bogaley kan varen om zich zo nodig te herbevoorraden. De teams reizen in drie kleinere boten rond in de omgeving, om hulpgoederen uit te delen.
Bogaley
Er zijn enkele expats aanwezig, en er is momenteel één team actief op het terrein. Er zijn tot dusver geen ernstige gezondheidsproblemen, het grootste probleem is posttraumatische stress. De teams gebruiken de stad als uitvalsbasis om naar de afgelegen gebieden te reizen. Plannen om naar het zuiden te trekken, moesten uitgesteld worden omdat de hulpgoederen te laat arriveerden en door de daaropvolgende slechte weersomstandigheden. De teams hopen op die manier minstens 1.000 gezinnen te bereiken. Er zijn ondertussen drie goederenvrachtwagens aangekomen in Bogaley, nadat de goederen vanuit Pyapon via kleine trucks vervoerd waren. Het team heeft een waterblaas geïnstalleerd, een tweede is onderweg naar het gebied.
Pyapon
Een klein expatteam werkt samen met drie medische equipes, terwijl nog eens negen teams zich bezighouden met distributie. Dankzij de extra teams kan de ploeg veel sneller en doeltreffender werken. Tot op vandaag hebben ze naar schatting 70.000 mensen bereikt. De teams gaan van huis tot huis, wat tijdrovend is, maar tegelijk de beste manier blijkt om de behoeften in het gebied in te schatten.
AZG-medewerkers in de delta
Het twaalftal (en meer) expats in de delta hebben tot nog toe geen problemen gehad bij hun werk en tijdens hun reizen. We hebben ondertussen een officiële aanvraag ingediend om bijkomende expats te sturen.