Sociale media

  • NL
Open the menu

Hulp na de aardbeving


Twee teams van Artsen Zonder Grenzen - artsen, verpleegkundigen, psychologen en logistiek medewerkers - bezoeken dorpen in de streek rond Jogjakarta (Indonesië), die hulp nodig hebben na de aardbeving van afgelopen zaterdag. Ze verlenen medische basiszorg en verzorgen de gewonden. De psychologen organiseren info- en praatsessies, om de mensen inzicht te geven in het mentale trauma dat ze misschien hebben opgelopen na de ramp. Ze begeleiden ook slachtoffers met psychosomatische klachten.

Dr. Nathalie Civet, noodcoördinator van AZG, licht toe: "De lokale respons op de noodsituatie was snel en doeltreffend. Gezien de dreigende uitbarsting van de Merapi-vulkaan hier in de omgeving waren de nationale nooddiensten al paraat in de regio en konden ze meteen uitrukken. Toch is de hulpverlening nog altijd onvoldoende en blijven er mensen in de regen wachten zonder onderdak, voedsel en eerstehulpgoederen."
Donderdag krijgt AZG een nieuwe vracht hulpgoederen: 2.000 keukenkits (10 ton), en start ze met de distributie van gebruiksvoorwerpen in dorpen die zwaar getroffen zijn door de aardbeving. De voorbije drie dagen heeft AZG al medisch en niet-medisch materiaal geleverd aan ziekenhuizen en gezondheidsdiensten.
De gezinnen krijgen hygiëneproducten, dekens, zeep, kookpotten en het nodige gereedschap voor de bouw van noodwoningen en bescherming tegen de regen, zoals hout, hamers, spijkers en plastic zeilen.
Daarnaast blijven bijkomende AZG-teams dorpen bezoeken om de behoeften na te gaan en ervoor te zorgen dat er geen bevolkingsgroepen over het hoofd worden gezien.
“Het gaat hier niet om een massale distributie met grondige evaluaties, coördinatie en meerdaagse planning", aldus dr. Chivet. “We hebben maar één prioriteit: ervoor zorgen dat onze hulp zo snel mogelijk terechtkomt bij diegenen die ze nodig hebben. We helpen de kloof te overbruggen tot er grootschaliger hulp op gang komt."
De eerste AZG-teams kwamen zaterdagavond aan in Jogjakarta, twaalf uur na de aardbeving. De dagen daarop stuurden ze medische teams om de gemeenschappen, gezondheidsfaciliteiten en kampen te evalueren. Op maandagochtend arriveerden er twee nefrologen (nierspecialisten), om na te gaan of de gezondheidsdiensten over de nodige uitrusting en technische expertise beschikken om het crush-syndroom op te sporen en te behandelen, een frequente en mogelijk dodelijke aandoening die vaak optreedt na aardbevingen.