Sociale media

  • NL
Open the menu

Hulp beantwoordt niet aan noden van meest kwetsbaren


Nu er voedselhulp wordt gemobiliseerd als antwoord op de wereldwijde voedselcrisis, waarschuwt Artsen Zonder Grenzen (AZG) dat het sturen van voedsel voor volwassenen, kinderen niet kan redden van ondervoeding. AZG dringt aan op speciaal voedsel voor jonge kinderen.

AZG ondersteunt oproepen voor meer voedselhulp aan families, maar stelt dat dit zal niet volstaan.

Wanneer de voedselprijzen stijgen, worden enkele zaken op het menu beperkt of geschrapt. We stellen vast dat het vaak gaat om bijvoorbeeld melkproducten, voedingsmiddelen die jonge kinderen het hardst nodig hebben,” zegt dr. Susan Shepherd, voedingsadviseur bij de AZG-Campagne voor Toegang tot Basisgeneesmiddelen. “Daarom moeten donoren niet alleen verrijkte bloem voorzien, ontwikkeld voor de noden van volwassen, maar ook dringend zorgen voor voedsel dat specifiek ontwikkeld werd voor opgroeiende kinderen.
Op sommige plaatsen waar AZG werkt, zijn de voedselprijzen alarmerend aan het stijgen. In Sierra Leone bijvoorbeeld steeg de prijs van suiker, bloem, olie en rijst tussen december en februari met liefst 40%, zo stelde AZG vast op de plaatselijke markten. Dat is bijzonder onrustwekkend. Tijdens de voedselcrisis van 2005 in Niger, toen de prijs van de gierst verdrievoudigde, werden de AZG-klinieken immers overspoeld met ondervoede kinderen.

Verkeerde voeding op cruciale leeftijd

Bij de gebruikelijke voedselhulpverlening krijgen kinderen nog steeds onaangepast voedsel, zoals verrijkte, gemengde bloem die niet alle voedingsstoffen bevat die jonge kinderen nodig hebben. Zonder essentiële voedingsstoffen lopen jonge kinderen het risico ondervoed te geraken, waardoor ze vatbaarder worden voor ziekten en meer kans hebben om te sterven.

Op vlak van voeding is de leeftijd van zes maanden tot twee jaar een kritieke periode. Rond zes maanden begint een moeder de borstvoeding aan te vullen met ander voedsel. Maar voor moeders in landen waar ondervoeding heerst, zoals in de hoorn van Afrika, de Sahel en sommige delen van Azië, is het moeilijk om de voedingsbehoeften van een kind in te vullen. Ofwel is dit te duur, ofwel is het juiste voedsel eenvoudigweg niet verkrijgbaar. Naarmate de voedselprijzen stijgen, wordt deze situatie acuter.

Kant-en-klare pasta's en voedingssupplementen

Het is mogelijk om voedselhulp aan te passen aan de noden van kinderen. Er bestaat geconcentreerd voedsel, rijk aan voedingsstoffen, dat met succes wordt gebruikt door ministeries van Volksgezondheid en internationale organisaties. Kant-en-klaar voedsel dat niet bereid, aangelengd met water of gekoeld moet worden, levert alle voedingsstoffen die een kind nodig heeft in een energierijke pasta met essentiële ingrediënten waaronder melkpoeder. AZG roept donorregeringen op om de huidige voedselhulp aan te passen en strategieën te ontwikkelen om voedingssupplementen toe te dienen.
In het beste geval zouden de families in staat moeten zijn hun kinderen een afwisselende voeding te geven, maar indien dit niet mogelijk is, zouden supplementen verkrijgbaar moeten zijn om ervoor te zorgen dat de kinderen niet ondervoed geraken.Ondervoeding is een medische noodsituatie waar jaarlijks vijf miljoen kinderen onder de vijf jaar aan sterven. De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat wereldwijd 178 miljoen kinderen ondervoed zijn, 20 miljoen van hen lijden aan de meest ernstige vorm.