Sociale media

  • NL
Open the menu

Hoge verspreidingsgraad slaapziekte


Uit de eerste resultaten van het slaapziekteprogramma van Artsen Zonder Grenzen in de provincie Plateaux in Congo-Brazzaville, blijkt dat de ziekte wijdverspreid is. "Op dit ogenblik hebben we 1.570 mensen gescreend in het stadje Gombona en in de omliggende dorpen", vertelt Sonja Van Osch, landverantwoordelijke. "Er was een gemiddelde infectiegraad van 6,5%, wat erg hoog is."

Artsen Zonder Grenzen begon met het slaapziekteprogramma omdat er ernstige aanwijzingen waren dat de ziekte in bepaalde delen van het land epidemische vormen had aangenomen. De infrastructuur van het land - ook wat betreft volksgezondheid - ligt in puin na jaren van burgeroorlog, en betrouwbare epidemiologische gegevens zijn niet voorhanden. "We dachten dat we het beste in Plateaux konden interveniëren, omdat we daar het centrum van de epidemie vermoedden", legt Van Osch uit.
De provincie Plateaux grenst aan de Democratische Republiek Congo, waar Artsen Zonder Grenzen aan de andere kant van de grensrivier de Congo al jaren een slaapziekteprogramma heeft. "
Toen we begonnen met het screenen van de zieken, deed het nieuws snel de ronde. De mensen komen nu zelf naar het regioziekenhuis, ook van buiten de provincie. Zelfs buitenlanders komen langs wanneer ze over ons programma horen: we hebben al mensen uit Kameroen en de Centraal Afrikaanse Republiek ontvangen." AZG werkt sinds 1997 in Congo-Brazzaville.