Sociale media

  • NL
Open the menu

Het vergeten drama van de ontheemden uit Katanga


Terwijl de politieke overgang in de Democratische Republiek Congo (DRC) en de verkiezingen van 30 juli in het middelpunt van de belangstelling staan, blijft de ontheemde bevolking uit Katanga, in het oosten van het land, grotendeels genegeerd.

Meinie Nicolai, Operationeel Directeur van AZG in Congo, en de coördinator van onze projecten aldaar, Brice de le Vingne, zijn net teruggekeerd van een bezoek aan Congo, waar de ontheemden van Katanga in moeilijke omstandigheden overleven in provisorische kampen. De voedselsituatie is er zorgwekkend.
Na maanden van onveiligheid, waarbij hen de toegang tot hun velden ontzegd werd, hun reserves geplunderd en hun dorpen vernield werden, blijft de bevolking van talloze dorpen volledig afhankelijk van hulp van buitenaf. De distributies van het Wereldvoedselprogramma (WFP) zijn echter grotendeels ontoereikend. "Vele ontheemden klagen openlijk over de honger", legt Meinie Nicolai uit. "Ze vertellen vaak aan onze staf in de door AZG beheerde medische centra of aan onze gezondheidswerkers in de kampen dat ze al twee of drie dagen niks gegeten hebben."

Het naderen van de verkiezingen en de planning van hulpprogramma's voor hun terugkeer naar hun dorpen van oorsprong, mag ons niet doen vergeten dat op dit ogenblik duizenden ontheemden in Katanga geconfronteerd worden met enorme en dringende noden.
"Dit is een humanitaire crisis, met een bevolking die werkelijk alles verloren is", betreurt Meinie Nicolai.