Sociale media

  • NL
Open the menu

Helpen bij de opvang van Koerdische asielzoekers


Op 18 maart kwamen 928 Koerdische asielzoekers per boot aan in Catanië, Sicilië. Ze werden door de Italiaanse autoriteiten onmiddellijk overgebracht naar het ontvangstcentrum in Bari Palese, in de provincie Puglia. Artsen Zonder Grenzen (AZG) kreeg toegang tot het centrum en geeft de vluchtelingen informatie over hun recht op asiel. De organisatie helpt ook met de voorbereiding van de 600 asieldossiers.

Onder de groep asielzoekers bevinden zich 360 tot 380 kinderen. De helft van de volwassenen is vrouw. Het merendeel zou Koerd uit Irak zijn, een klein aantal is afkomstig uit Syrië. Ze willen zich allen aanmelden als asielzoeker. De algemene situatie in het centrum is in orde, wat betreft voorraden, diensten en sanitaire voorzieningen. Het Rode Kruis heeft de gezondheidszorg op zich genomen en de mensen ontvingen bij hun aankomst een hygiëne-kit. De meesten zijn in goede gezondheid. Degenen die nood hadden aan medische zorg (26 mensen) werden onmiddellijk naar het ziekenhuis in Catania overgebracht. AZG bood ook aan een aantal vrouwen op te nemen in het ontvangstcentrum van AZG in Brindisi.
Het vluchtelingencentrum in Bari Palese is gewoonlijk gesloten tijdens de winter, maar werd nu uitzonderlijk heropend om de Koerden te herbergen. De asielzoekers verblijven in een aantal woonwagens. Ze zullen wellicht een dertigtal dagen in het centrum verblijven, wachtend op de administratieve procedure. AZG gaf al een informatiesessie aan zo'n 200 à 300 mensen om hen in eerste instantie in te lichten over hun situatie, en om hen het wettelijke kader van de asielprocedure uit te leggen.
In maart 2001 opende AZG een ontvangstcentrum in Brindisi - een belangrijke toegangshaven voor immigranten en asielzoekers die per boot in Italië aankomen. Het centrum staat open voor mensen met of zonder papieren, o.a. vrouwelijke slachtoffers van mensenhandel werden er al opgevangen. Er wordt sociale, medische en psychologische hulp geboden. Ook zijn er voedsel, kleding en verzorgingsproducten beschikbaar en zijn er tien bedden waar mensen tot vijf dagen gebruik van kunnen maken.
Op dit ogenblik zouden nog een aantal schepen met asielzoekers opgemerkt zijn in de Middellandse Zee. De Italiaanse autoriteiten hebben uitzonderlijke noodmaatregelen afgekondigd, die aan de prefecturen alle mogelijkheden geven om de situatie met de asielzoekers te beheren.