Sociale media

  • NL
Open the menu

Haiti één jaar na de aardbeving: het rapport van AZG


De internationale hulpverlening blijkt, ondanks alle geld en beloften, niet naar behoren te functioneren.

Op 12 januari 2010 eiste een aardbeving het leven eiste 222.000 Haïtianen en 1,5 miljoen mensen dakloos maakte. Ondanks het op gang komen van de grootste humanitaire hulpactie in de wereld ooit, moeten Haïtianen nog steeds in afschuwelijke omstandigheden zien te overleven terwijl er een cholera-uitbraak heerst. Terwijl langetermijnplannen voor heropbouw worden uitgevoerd, moeten ook de urgente humanitaire noden gelenigd worden. Artsen Zonder Grenzen bracht een rapport uit met een overzicht van de door haar gegeven hulp in Haïti en de plannen voor de toekomst. Lees het rapport