Sociale media

  • NL
Open the menu

Haïti: de tijd gaat voorbij, maar de medische noden blijven


Vier maanden na de verwoestende aardbeving in Haïti blijven de AZG-teams hun activiteiten afstemmen op de veranderende, maar nog altijd grote medische noden. Zo biedt AZG in een twintigtal vaste sites en via diverse mobiele teams gratis basis- en tweedelijnsgezondheidszorg aan de bevolking.

“Meer dan één miljoen mensen leven nog steeds in erbarmelijke omstandigheden, in tenten of onder plastic zeilen, en zonder uitzicht op beterschap”, aldus Stefano Zannini, landverantwoordelijke in Haïti. “Ondertussen is het steeds meer gaan regenen en overstromen de kampen verschillende keren per week.”
Dit houdt grote risico’s in voor de gezondheid van de bevolking. Sinds 12 januari behandelde AZG 137.000 patiënten. In de structuren voor basiszorg worden vandaag vooral luchtweginfecties en aan water gerelateerde ziekten behandeld, zoals malaria en diarree. Sinds eind maart werden in het Choscal-ziekenhuis, in de wijk Cité Soleil, 71 vermoede gevallen behandeld van tyfuskoorts, een ziekte die wordt geassocieerd met gebrekkige hygiëne.

Opnieuw dagdagelijkse zorg

In een land waar 60% van de medische structuren zwaar beschadigd of zelfs volledig vernield zijn, doet AZG er alles aan om de behoeften aan tweedelijnszorg te lenigen, door ziekenhuizen en gespecialiseerde medische structuren te beheren of te ondersteunen. “Sommige patiënten die tijdens de aardbeving gewond raakten, hebben een orthopedische operatie of een hersteloperatie nodig. Daarnaast zijn er echter ook de alledaagse zorgen, zoals verkeers- of thuisongevallen”, vertelt John Pratt, arts in het Saint-Louis-ziekenhuis van AZG in Port-au-Prince.

Ook verloskunde is een prioriteit: in april werden in het ziekenhuiscentrum van Isaie Jeanty, in Port-au-Prince, 635 bevallingen uitgevoerd met complicaties, waarvan 131 met keizersnede. In Léogâne verrichtte AZG 514 chirurgische interventies, vooral verloskundige operaties.

Brandwonden

In het Saint-Louis-ziekenhuis installeerde AZG het enige gespecialiseerde centrum voor zwaar verbrande mensen in het land. De dienst telt drie tenten en 27 bedden voor zwaar verbrande kinderen en volwassenen. De meeste patiënten zijn kinderen die brandwonden opliepen bij thuisongevallen in te kleine noodwoningen, waar vaak verschillende gezinnen opeengepakt moeten leven.

Lees ook:
Haïti: de zorg voor zware brandwondenpatiënten en
het verhaal van Walderson

Drie gespecialiseerde structuren van AZG blijven zich bezighouden met functionele revalidatie, waaronder kinesitherapie, psychologische begeleiding en andere nazorgdiensten. Deze postoperatieve zorg, zowel ambulant als residentieel, is eveneens geïntegreerd in andere structuren die AZG beheert of ondersteunt in Haïti. De afgelopen vier maanden verleende AZG postoperatieve zorg aan meer dan 14.600 patiënten.

Algehele ontmoediging

Psychologen boden geestelijke gezondheidszorg aan 69.000 mensen in medische structuren van AZG en in de kampen, bij de slachtoffers. “Vier maanden na de aardbeving voelen veel Haïtianen de aarde nog altijd beven en is er nog altijd gerommel hoorbaar. Er zijn ook veel gevallen van acute psychose”, aldus dr. Maryvonne Bargues, AZG-psychiater. “Achter de glimlachende gezichten die aan het Port au Prince van voor de aardbeving herinneren, gaat een collectieve depressie schuil. De mensen weten dat de ramp blijvende gevolgen zal hebben. Er is een gevoel van algemene ontmoediging, ook al blijven ze niet bij de pakken zitten.”

In april behandelde AZG 81 slachtoffers van seksueel geweld in haar verschillende structuren in Port-au-Prince. De zorg aan die personen omvat psychologische en medische bijstand, met name het vaccin tegen hepatitis B en een preventieve behandeling tegen hiv/aids.

De komende maanden

Nu het regen- en het orkaanseizoen in zicht is (augustus-september), brengt AZG haar medische activiteiten in tenten geleidelijk over naar permanente of semi-permanente structuren. Zo startte ze begin mei met de bouw van een containerhospitaal met 120 bedden, dat het door de aardbeving vernielde ziekenhuis moet vervangen. In Jacmel, waar het ziekenhuis grotendeels vernield werd, zijn de diensten chirurgie, verloskunde, inwendige geneeskunde en pediatrie voortaan ondergebracht in een semi-permanente structuur. Verder hebben er ook heel wat herstelwerken plaats binnen de overheidsstructuren die AZG ondersteunt.

De regio’s buiten Port-au-Prince werden niet zo zwaar getroffen door de aardbeving, maar moesten wel de honderdduizenden mensen opvangen die de hoofdstad ontvluchtten. Een AZG-team bezocht verschillende plaatsen om er de situatie en de medische noden te evalueren, onder meer Gonaïves, Port-de-Paix, Cap Haïtien, Fort-Liberté, Saint-Marc en Les Cayes. In die regio’s zijn de behoeften die rechtstreeks verband houden met de aardbeving weliswaar niet zo duidelijk zichtbaar, maar de toegang tot gezondheidszorg in de plattelandsgebieden blijft wel problematisch. Na een grondiger analyse van de evaluatieresultaten zou AZG kunnen beslissen om haar activiteiten in sommige regio’s te versterken.

Tot slot bereidt AZG zich voor op een eventuele toename van de dringende noden door de regenval, en op een mogelijke verslechtering van de medische situatie in Port-au-Prince en de rest van het land, op drie maanden van het orkaanseizoen. Zo heeft de organisatie bijkomend medisch en logistiek materiaal besteld, dat de komende weken beschikbaar zal zijn, zodat ze op de bestaande noden kan inspelen.