Sociale media

  • NL
Open the menu

Grote vaccinatiecampagne tegen mazelen


In Oromyia, de grootste regio van Ethiopië, zullen binnenkort zo'n 100.000 kinderen gevaccineerd zijn tegen mazelen. Bij ons komt de ziekte bijna niet meer voor, elders vormt ze een ernstige bedreiging.

Tijdens een epidemie kan een hoge sterfte worden voorkomen door massale vaccinatie. In heel wat landen vormen vaccinatiecampagnes een essentieel onderdeel van de activiteiten van Artsen Zonder Grenzen.
Sinds januari 2008 stellen we een toenemend aantal gevallen van mazelen vast in Guji, Oromyia, de grootste regio van Ethiopië”, zegt Francois Calas, AZG-verantwoordelijke in Ethiopië. “We hebben een medisch team naar het gebied gestuurd om de noden te evalueren. We zagen gevallen van mazelen  in vijf districten en startten dus een massale vaccinatiecampagne. Deze campagne zou twee weken moeten duren en wordt uitgevoerd in de twee zwaarst getroffen districten. We willen ongeveer 100.000 kinderen tussen 6 maanden en 15 jaar immuniseren.

Snelle verspreiding

In Oromiya voert AZG één van de grootste vaccinatiecampagnes van de laatste maanden uit. In dit deel van Ethiopië is de toegang tot gezondheidszorg beperkt en het gebied heeft een gebrek aan infrastructuur, medisch personeel en geneesmiddelen. De twee districten waar AZG vaccineert zijn dichtbevolkt, wat de verspreiding van mazelen bevordert. In deze districten spitst AZG zich toe op immunisatie, behandeling van patiënten en epidemiologisch toezicht.

Mazelen is een uiterst besmettelijke virale infectie die makkelijk te voorkomen is met een goedkoop en efficiënt vaccin. De infectie kan ernstige complicaties tot gevolg hebben, zoals longontsteking, diarree, ondervoeding, huidletsels, bindvliesontstekingen (ogen) en een tekort aan vitamine A, wat kan leiden tot blindheid.


Mazelen en ondervoeding

“Op onze allereerste dag in het dorp Hambella behandelden we 92 kinderen met mazelen,” aldus Francois Calas. “Twee kinderen hadden een ernstige longontsteking; we hebben hen behandeld en ze zijn nu aan de beterhand, dankzij antibiotica. We vonden ook 3 ondervoede kinderen, die nu stilaan opnieuw op gewicht komen. Dit zijn slechts enkele complicaties bij kinderen met mazelen. Die complicaties maken het hen moeilijk om terug gezond te worden of te overleven.”

Ondervoeding vermindert de weerstand, waardoor mensen vatbaarder worden voor besmettelijke ziekten zoals mazelen. Anderzijds zijn patiënten met mazelen vatbaarder voor ondervoeding. Bij kinderen jonger dan één jaar is het sterftecijfer het hoogst. Bij een epidemie loopt één kind op vijf het risico om te sterven.

AZG werkt in Ethiopië sinds 1984. Momenteel werken 8 internationale medewerkers mee met de vaccinatiecampagne in Oromyia, samen met 150 Ethiopische AZG-medewerkers.