Sociale media

  • NL
Open the menu

Grootste nood aan water en voedsel


Artsen Zonder Grenzen blijft doorwerken in de drie zones die het meest getroffen werden door de recente aardbeving in El Salvador. Teams die de streken bezoeken, leveren nu meer specifieke informatie over de omvang van de schade en de noden van de lokale bevolking. Voedsel en water zijn een constante behoefte. Het gaat om de tweede grote aardbeving in het land op één maand tijd.

De omvang van de schade na deze aardbeving blijkt even ernstig te zijn als na de eerste, een maand geleden. Daar het epicentrum van deze beving elders ligt, zijn dit keer andere huizen, gebouwen en infrastructuren beschadigd.
Ondanks de ernst van de schade blijven de mensen in hun huizen. Ze geven er meestal de voorkeur aan de kampen voor ontheemden net lang genoeg te bezoeken om van de diensten gebruik te maken. Daarna keren ze naar huis terug.
Communicatie en transport, al bemoeilijkt door de eerste beving, zijn nu nog meer gehinderd. De meest eenvoudige taken worden hierdoor hele opdrachten.
In de meeste ziekenhuizen heerst een tekort aan medicijnen en materiaal. Onderdak, water en sanitair blijven de belangrijkste noden.
Het is duidelijk dat er minder internationale hulp aanwezig is dan voor de eerste aardbeving, ondanks het feit dat de tweede beving evenveel of zelfs meer mensen heeft getroffen.
Een AZG-team van Nicaragua is aangekomen op 14 februari (twee dokters, een psycholoog en twee logistiekers). Een ander team met drie logistiekers is met een wagen uit Guatemala gearriveerd. Een dokter en een verpleegster uit Colombia worden de komende dagen verwacht.
Activiteiten AZG

  • AZG werkt verder aan een inschatting van schade en noden
  • Verspreiding van medicijnen en medisch materiaal, evenals dekens
  • Verzamelen van epidemiologische gegevens - vaak moeilijk te verkrijgen
  • Opstellen van tenten