Sociale media

  • NL
Open the menu

Gratis consultaties voor uitgeslotenen van gezondheidszorg


Vandaag opent Artsen Zonder Grenzen (AZG) het project "Toegang tot Gezondheidszorg" in Antwerpen. Dit project richt zich tot mensen die buiten de reguliere gezondheidszorg vallen (daklozen, politiek vluchtelingen, illegalen,…). Zij ontvangen er sociaal-medische ondersteuning.

"Het afgelopen jaar was AZG een samenwerkingsverband aangegaan met een andere Antwerpse vzw, Helpcenter. De toeloop was echter boven verwachting, we konden het niet meer bolwerken. Daarom gaat AZG nu, na overleg met onze partner, opnieuw van start in Antwerpen met haar eigen project", vertelt Marc Joolen, coördinator van de Belgische Projecten bij AZG.
"Het is erg belangrijk dat we in Antwerpen actief blijven. Het is de grootste stad in Vlaanderen, dé zeehaven van België, die relatief veel buitenlanders aantrekt. Bovendien is extreem-rechts er dermate sterk vertegenwoordigd in de lokale politiek, dat het de politieke agenda over vluchtelingen en illegalen kan proberen beïnvloeden", stelt Joolen.
"AZG is erg actief in de vluchtelingenproblematiek, we maken deel uit van de Nationale Beweging voor Regularisatie van Mensen Zonder Papieren en Vluchtelingen. Het zou erg zijn dat we afwezig blijven op de plek waar deze aspecten allemaal bij elkaar komen. AZG moet als actief lid in deze beweging ook haar stempel drukken, door te getuigen over de misstanden en door haar stem te laten horen, zowel bij de lokale politiek als op nationaal niveau."
In het Antwerpse project werken drie AZG-medewerkers (een sociaal verpleegkundige, een sociaal assistent en een arts), en vijf vrijwilligers. Voorlopig kunnen de mensen er terecht voor consultaties of voor dringende medische hulp. De consultaties gaan gepaard met een onderzoek naar de sociale status van de patiënt, om hem op de hoogte te brengen van en verder te helpen in het medisch-sociale systeem in België. Daarna wordt de patiënt begeleid tijdens de doorverwijzing naar de relevante sociaal-medische instanties.
AZG heeft, naast haar project in Antwerpen, soortgelijke projecten in Brussel en in Luik.
"Toegang tot Gezondheidszorg"
Jacob Van Maerlantstraat 56 - 2060 Antwerpen
Tel: 03/231 36 41
Maandag- en donderdagmiddag (zonder afspraak): 13:30u - 15:00u.
Dinsdag- en vrijdagochtend (zonder afspraak): 9:30u en 11:00u.