Sociale media

  • NL
Open the menu

Gezondheidszorg voor bevolking in nood


Port-au-Prince – Artsen Zonder Grenzen roept de Haïtiaanse autoriteiten en de internationale gemeenschap op om de toegang tot gezondheidszorg te garanderen aan de bevolking van Cité Soleil en Martissant, twee sloppenwijken van de hoofdstad Port-au-Prince. AZG stelde onlangs de resultaten voor van haar projecten in deze twee achtergestelde wijken. Daarmee sloot ze ook haar acties in Cité Soleil af.

Het project in Cité Soleil werd opgericht in juli 2005 in het gezondheidscentrum CHAPI (Centre Haitiano Arabe Plan International) en het ziekenhuis CHOSCAL (Centre Hospitalier Sainte Catherine Labouré) om de toegang tot gezondheidszorg te verzekeren aan de bevolking die het slachtoffer was van de gewelddadige gevechten tussen gewapende bendes. Dit project liep ten einde op 31 december 2007.

AZG verleende in Cité Soleil steun aan twee instellingen van het ministerie van Volksgezondheid en Bevolkingen (MSPP) om de inwoners bij te staan. Zij waren ingesloten door het dagelijkse geweld en waren er dan ook het grootste slachtoffer van. Toen AZG aankwam, functioneerden de structuren van het MSPP nauwelijks.

Dankzij de permanente aanwezigheid van de AZG-teams, zelfs tijdens de hevigste gevechten, konden tussen juli 2005 en eind november 2007 in totaal 72.000 consultaties worden verricht in het CHAPI en 32.000 in het CHOSCAL waar meer dan 13.000 patiënten werden opgenomen. Anderzijds verzorgde AZG in CHOSCAL 5.500 bevallingen en meer dan 3.000 chirurgische ingrepen (waarvan 1.800 noodgevallen). 90 % van de 579 patiënten met een kogelwonde, werd tussen juli 2005 en eind 2006 behandeld. Daarnaast investeerde AZG ook in de heropbouw van twee structuren.

Sinds april 2007 is de veiligheid in Cité Soleil verbeterd. In het CHOSCAL-ziekenhuis werd geen enkele patiënt met een schotwonde meer opgenomen en de wijkbewoners waren niet langer ingesloten. Om de toegang tot gezondheidszorg echter te verzekeren, zijn momenteel nog structurele interventies op lange termijn noodzakelijk. Aangezien AZG een medische organisatie is die zich specialiseert in noodhulp, besliste ze om haar acties in Cité Soleil aan het MSPP over te dragen. De internationale gemeenschap moet dus de inspanningen van de Haïtiaanse autoriteiten ondersteunen.

"De andere (niet-)gouvernementele actoren kunnen de onveilige situatie niet langer als excuus aanwenden om niet in te grijpen”, verklaart Jessica Neerkorn, AZG-landverantwoordelijke in Haïti en verantwoordelijke voor de programma’s in Cité Soleil en Martissant. "Toch bieden slechts weinig gezondheidswerkers hulp in Cité Soleil. Daarom vragen wij aan de Verenigde Naties en de geldschieters om de inspanningen van de Haïtiaanse autoriteiten te steunen en zo kwalitatieve gezondheidszorg te garanderen".

In december 2006 startte AZG een project in Martissant, een wijk waar de bevolking geen toegang had tot gezondheidszorg door het dagelijkse geweld en een gebrek aan medische structuren. Uit een onderzoek van AZG in augustus 2007 over de periode januari 2006/ juli 2007, blijkt dat bijna één sterfgeval op vier het gevolg was van geweld. AZG opende daarom in december 2006 een noodcentrum in Martissant 25. In juli 2007 zette AZG eveneens mobiele klinieken op in het centrum van de wijken van Martissant: Ti Bois, Grand Ravine, Bolosse en Barreau. Momenteel behandelt het noodcentrum dagelijks zo’n 60 patiënten, waarvan 12 % slachtoffers van geweld. Elke dag worden er meer dan 12 patiënten doorverwezen, voornamelijk naar andere ziekenhuizen waar AZG werkt. De medische teams van de mobiele klinieken bieden dagelijks eerstelijnsgezondheidszorg aan zo’n 400 patiënten.

"AZG heeft in Martissant ervaren dat het mogelijk én noodzakelijk is om gezondheidszorg te bieden aan de bevolking van de zogenaamde ‘rode zone’, die op meer dan honderdduizend wordt geschat", gaat Jessica Neerkorn verder. "Het is daarom ook van groot belang dat de Haïtiaanse autoriteiten, met de steun van de internationale gemeenschap, in deze wijk gezondheidsstructuren op poten zetten en zo de inwoners van Martissant toegang tot gezondheidszorg verzekeren".

In 2008 zal AZG blijven ijveren voor de kwetsbare bevolking in nood in Haïti. AZG blijft actief in Martissant en zet haar werk verder in het traumacentrum van het ziekenhuis van La Trinité, het reïntegratiecentrum van Pacot en de kraamafdeling van Jude Ann.