Sociale media

  • NL
Open the menu

"Gezondheidszorg is een basisrecht voor iedereen" - AZG stelt project in Antwerpen voor


Vandaag houdt Artsen Zonder Grenzen een officiële openingsreceptie voor haar project 'Toegang tot gezondheidszorg' in Antwerpen, in aanwezigheid van Mieke Vogels, Vlaams Minister voor Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, Johan Van der Auweraert, coördinator van de vzw Haven en Mit Philips, Operationeel Directeur van AZG. België kent dan wel een groot aanbod aan gezondheids- en welzijnsvoorzieningen, maar een groot aantal mensen - daklozen, vluchtelingen, mensen zonder papieren... - blijkt de weg niet te vinden naar de reguliere gezondheidszorg. Het AZG-project richt zich dan ook tot hen door het verstrekken van gratis medische en sociale consultaties en het instaan voor de nodige sociaal-medische begeleiding. Ook in Brussel en Luik heeft AZG gelijkaardige projecten.

AZG kent reeds een lange geschiedenis in Antwerpen. In 1992 ging haar eerste medische consultatiefaciliteit in Antwerpen van start. In mei 2000 volgde een samensmelting met CAW Markant via haar deelwerking HELP Center. De toename van het aantal hulpbehoevenden leidde echter tot een overbelasting van het samenwerkingsverband. Daardoor dreigde de reguliere werking van beide organisaties in het gedrang te komen. Om de dienstverlening voor de specifieke doelgroepen te verbeteren, is daarop besloten dat AZG haar project in Antwerpen autonoom zou herlanceren.
Op 16 juli 2001 ging het AZG-project in Antwerpen opnieuw van start. Er werken een sociaal verpleegkundige, sociaal assistent, arts en vijf vrijwilligers. Het project bestaat uit gratis medische consultaties en een onderzoek naar de sociale status van de patiënt. Dat laatste is bedoeld om het probleem inzake de toegang tot gezondheidszorg structureel aan te pakken. Zo maakt AZG de patiënten wegwijs in het medisch-sociale systeem van België en begeleidt ze de patiënt bij de doorverwijzing naar de relevante sociaal-medische instanties. "AZG verstrekt informatie aan de doelgroep en zorgverstrekkers, en zet zich in voor een betere communicatie tussen gezondheidssector, welzijnsorganisaties, bevoegde overheden, openbare diensten en patiënten.", verklaart coördinator Inez Jaspers van AZG. "We streven naar de oprichting van een overlegforum waarin knelpunten bespreekbaar zijn en gezocht kan worden naar duurzame en structurele oplossingen om de toegang tot gezondheidszorg voor iedereen te garanderen.".