Sociale media

  • NL
Open the menu

Gezondheidscrisis geselt instortend land


De crisis in Zimbabwe treft vooral de naar schatting twee miljoen inwoners met hiv/aids. Volgens de Verenigde Naties is de levensverwachting in Zimbabwe als gevolg van de hiv/aids-pandemie gedaald tot slechts 34 jaar. Door de crisis zijn veel mensen die onder behandeling staan gedwongen om maaltijden over te slaan, kunnen ze de bus naar de ziekenhuizen niet betalen of zijn ze gewoon bang de straat op te gaan.

Artsen Zonder Grenzen behandelt in Zimbabwe 40.000 mensen met hiv/aids, waarvan de helft aidsremmende therapie volgt. Een ongeplande onderbreking van deze behandeling kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. De behandeling kan bijvoorbeeld mislukken omdat de patiënt een resistentie tegen medicijnen heeft ontwikkeld.

In augustus brak de ernstigste cholera-epidemie in jaren uit, die zich door de ineenstorting van de infrastructuur snel door het land verspreidde. De uitbraak begon in Harare en werd begin december tot nationale ramp verklaard. Rond die tijd had Artsen zonder Grenzen al meer dan 11.000 patiënten behandeld. Medische teams van Artsen zonder Grenzen richtten meer dan tien cholerabehandelcentra en -units in.
Half december deden zich nieuwe grote uitbraken voor. Dit was zorgwekkend, omdat het regenseizoen in veel regio’s nog niet was begonnen. Cholera verspreidt zich sneller in het regenseizoen, dat loopt van november tot maart. Artsen Zonder Grenzen verwacht ook in 2009 cholerapatiënten in Zimbabwe te behandelen.