Sociale media

  • NL
Open the menu

Geweld binnen het gezin is een volksgezondheids-probleem - een gesprek met Chus Alonso-Lormand


Toen AZG begon met haar programma voor seksuele en reproductieve gezondheid in het Nueva Segovia departement, ontdekte het team een onverwachte schaduwzijde: het fysieke en psychologische geweld waar vele vrouwen het slachtoffer van zijn, met een extreem hoog abortuscijfer en vele verwondingen als gevolg.

Geweld binnen het gezin neemt in Nicaragua, net als in de rest van Latijns-Amerika, een ijzingwekkende proporties aan en wordt beschouwd als onderdeel van de cultuur en van het privé-leven. Het is niet nodig om erover te praten. Al generaties lang wordt fysieke kracht gebruikt als een manier om ruzies op te lossen. Deze brute realiteit werd perfect gedemonstreerd tijdens een van AZG's bewustmakingssessies, toen een man opmerkte: "Niemand heeft mij ooit gezegd dat ik mijn vrouw niet mag slaan. Hoe kan ik dat weten als ik mijn vader mijn moeder steeds zag slaan, en mijn buurman zijn vrouw?"
Waarom is AZG zich beginnen verdiepen in het probleem?
Chus Alonso-Lormand: "Het kwam deels door de informatie die we verzamelden voor ons programma voor seksuele en reproductieve gezondheid, en deels per toeval. Een advocaat was tegelijkertijd bezig met het onderwerp en we beslisten samen te werken, aangezien het onderzoek grote proporties aannam."
Wie is de doelgroep in dit project?
"Er leven 30.000 mensen in de gemeenschap. Zowel vrouwen, kinderen, mannen als oudere mensen komen naar onze bewustmakingssessies…"
Waarom is geweld binnen het gezin een probleem voor de volksgezondheid?
"Omdat geweld een heleboel neveneffecten heeft, niet enkel voor de fysieke gezondheid van het slachtoffer, maar ook op psychologisch vlak. In Nicaragua worden twee op vijf vrouwen mishandeld. Dit wordt vertaald in abortussen en psychologische verwondingen, die niet steeds zo duidelijk zijn, maar wel erg traumatiserend voor de slachtoffers."
Hoe pakt AZG het probleem aan?
"We werken op drie niveaus. Aan de ene kant werken we op gemeenschapsniveau, door bewustmakingssessies en de promotie van vrouwen- en kinderrechten. Aan de andere kant werken we met medisch personeel in de materniteit en in gezondheidszorgcentra, zodat ze meer gevoelig worden voor het probleem tijdens consultaties. Ten slotte werken we samen met de politie, omdat we hun medewerking nodig hebben wanneer we een klacht indienen. We hebben ook de oprichting van een politiestation ondersteund, waar slachtoffers van geweld binnen het gezin een klacht kunnen indienen."
Welke resultaten verwacht AZG?
"Op dit ogenblik hopen we een bewustheid onder de bevolking en het medisch personeel te creëren, en ervoor te zorgen dat de vrouwen hun klachten effectief indienen. Op lange termijn hopen we dat er een andere houding komt, en een beperking van het aantal gevallen van geweld binnen het gezin."
Samenvatting van het project
Het doel van het Seksuele en Reproductieve Gezondheidsproject is de kwaliteit van de medische zorg voor zwangere vrouwen te verbeteren, evenals de diagnose en behandeling van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA's). De preventie van geweld binnen het gezin werd er pas later aan toegevoegd, in 1999, toen AZG zich realiseerde hoe ernstig het probleem was.
Het project ondersteunt de Casa Materna (materniteit) en de gezondheidsposten van Quilali, waar 30.000 mensen wonen. De belangrijkste activiteiten zijn het opleiden van traditionele vroedvrouwen, de promotie van gezinsplanning en het verbeteren van diensten voor gezondheidszorg. Het team ondersteunt ook de controle van en zorg voor SOA's in de materniteit en in de gezondheidsposten.
De steun aan de gezondheidsposten evenals het SOA-programma zal eindigen in december van dit jaar.
Ook hielp AZG bij de opening van een centrum voor vrouwen en kinderen, waar ze als slachtoffers van geweld binnen het gezin een klacht kunnen indienen. Het team houdt zich ook bezig met de bewustmaking hierover. Het gezinsplanningproject en de sessies over geweld binnen het gezin zullen eindigen in december 2002.