Sociale media

  • NL
Open the menu

Gevechten in de omgeving van Rutshuru jagen duizenden burgers op de vlucht


Sinds op 20 januari gevechten uitbraken in de streek van Rutshuru, sloegen tienduizenden inwoners er op de vlucht. De meesten zijn afkomstig uit Kibirizi in het noordwesten van Rutshuru, waar mensen het slachtoffer werden van verkrachtingen, plunderingen en gewelddaden. Ten minste 40.000 vluchtelingen konden Kanyabayonga, Kayna en Kirumba bereiken, maar velen onder hen houden zich uit angst voor het geweld nog steeds schuil in het woud. De AZG-teams bieden verzorging in Kanyabayonga, waar 25.000 mensen samenstroomden.

De vluchtelingen die na een voettocht van twee dagen Kanyabayonga wisten te bereiken, vertellen over het geweld dat hen in Kibirizi werd aangedaan. Hun verhalen gaan over verkrachting - de voorbije zes dagen verzorgden de AZG-dokters 23 slachtoffers -, martelingen en afranselingen. Volgens deze getuigen moesten velen hun tocht onderbreken omwille van de onveiligheid of omdat ze te zwak waren. Deze mensen houden zich ondertussen al meer dan twee weken schuil in het woud. Tot nog toe zijn wij er niet in geslaagd de mensen in de omgeving van Kibirizi te bereiken. Nochtans hebben zij ongetwijfeld dringend behoefte aan hulp.
Een team van AZG biedt verzorging aan mensen die hun toevlucht vonden in Kanyabayonga. De stad is vandaag overbevolkt en de sanitaire omstandigheden zijn er schrijnend. Tweederde van de gezinnen vingen vluchtelingen op en de beschikbare hoeveelheid drinkwater bedraagt momenteel minder dan 5 liter per dag en per persoon. Vorige week vonden elke dag bijna 150 consultaties plaats en 34 patiënten met medische complicaties werden overgebracht naar het ziekenhuis van Kayna, waar AZG aan het werk is. In Kayna werden sinds het begin van de gevechten 20 gewonden opgenomen, in het ziekenhuis van Rutshuru 30.
Ingevolge de onlusten waren de AZG-teams genoodzaakt om Rutshuru en Katwiguru te verlaten. Voorlopig kunnen ze hun werk in deze zones niet hervatten. Er werden noodbezoeken afgelegd aan het ziekenhuis van Rutshuru om de bevoorrading met geneesmiddelen en medisch materiaal te verzekeren en om het ziekenhuis aan het werk te houden. De activiteit is er echter sterk verminderd doordat de onveiligheid de verplaatsingen van de bevolking beperkt en de medische doorverwijzingen ernstig verstoort. Vóór hun evacuatie stonden de AZG-dokters in voor gemiddeld 300 consultaties per week in het gezondheidscentrum van Katwiguru en werden een vijftigtal ernstige gevallen overgebracht naar het ziekenhuis van Rutshuru.