Sociale media

  • NL
Open the menu

Gevaar op infecties na noodchirurgie of verwaarlozing


Meer dan drie weken na het bestand hebben medische teams van Artsen Zonder Grenzen hun chirurgische, postoperatieve en psychologische activiteiten uitgebreid. Zij focussen zich op wie gewond raakte tijdens het Israëlische offensief in januari.

Het identificeren van gewonden die nog niet verzorgd werden en hen zo snel mogelijk behandelen blijft een prioriteit. Twee teams die kriskras door de zwaarst getroffen gebieden trekken stellen vast dat twintig procent van de zwaar gewonden geïnfecteerde wondes heeft.
“Eén van onze voornaamste activiteiten bestaat uit het schoonmaken van wonden. Dit ‘debrideren’ is een essentieel onderdeel van oorlogschirurgie,” legt Jean Rijs, chirurg voor Artsen Zonder Grenzen, uit.

Risico op infecties voor wondes die niet goed zijn schoon gemaakt

“Eerst moet de bron van infectie verwijderd worden: vreemde voorwerpen in de wonde – kogels, granaatscherven, vuil –, botsplinters die volledig van het bot zijn gekomen, en dood en geïnfecteerd weefsel. Patiënten waarbij de eerste operatie niet volledig werd uitgevoerd, hebben een tweede of soms nog meer ingrepen nodig. Hoe later dat gebeurt, hoe hoger het risico op een infectie. Tetanus en koudvuur kunnen dodelijk zijn.”
Het chirurgisch team doet ook huidtransplanties en vervangt verbanden als patiënten verdoofd zijn. Het werk van Artsen Zonder Grenzen verlicht de werklast voor de Palestijnse zieken, die zo hun normale activiteiten kunnen hervatten.

Nieuwe patiënten voor postoperatieve zorgen

Sinds het staakt-het-vuren zijn 153 patiënten opgenomen in het postoperatieve programma van Artsen Zonder Grenzen. Mobiele teams verstrekken postoperatieve zorgen voor wie niet tot bij het ziekenhuis geraakt. Elk dag komen meer dan 100 patiënten naar het ziekenhuis in Gaza-stad.
“Na bombardementen zien we steeds hetzelfde soort wondes,” zegt Michèle Beck, coördinator van het ziekenhuis voor postoperatieve zorgen. “Vaak zijn het wondes met verschrillende fragmenten in, door ontploffingen van granaten. En er zijn de wondes met open schedels.”
Elke verpleegster van Artsen Zonder Grenzen vervangt ruwweg twaalf verbanden per dag. Bij mensen met brandwonden of andere zware kwetsuren is het een tijdrovende bezigheid. Een derde ziekenhuis voor postoperatieve zorgen zal op 8 februari geopend worden.

Psychologische hulp voor hulpverleners

Groepstherapieën voor medewerkers van Palestijnse hulpdiensten zijn deze week begonnen. Veel van hen waren ooggetuigen van het geweld, werden geconfronteerd met de onmogelijkheid hulp te bieden en vreesden voor hun eigen veiligheid. Reddingswerkers, medisch personeel en brandweerlui deden bijna 1300 interventies tijdens de drie weken van geweld. Dat is het equivalent van wat zij normaal in drie jaar doen.

Humanitaire noden stijgen nog steeds

De mensen in Gaza waren al voor het conflict afhankelijk van internationale hulp. Hun noden zijn dramatisch gestegen.
Bijna twee derde van de bevolking is afhankelijk van voedselhulp. Tienduizenden mensen hebben tijdelijk onderdak gekregen bij andere families. Meer dan vijfduizend huizen zijn volledig vernietigd en tienduizenden anderen werden gedeeltelijk beschadigd, volgens het Ministerie van Openbare Werken in Gaza.
De moeilijkheden die hulporganisaties ondervinden om het noodzakelijke materiaal en personeel in Gaza te krijgen en de onmogelijkheid om bouwmaterialen in te voeren, beperken de mogelijkheden om de bevolking van Gaza adequaat te