Sociale media

  • NL
Open the menu

Geneesmiddelencampagne stelde tentoon in Antwerpen


In 2001 is het objectief 'Gezondheid voor iedereen in 2000' dat de VN in 1977 lanceerde, nog steeds een verre droom. Op 25 en 26 oktober organiseerde het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie, samen met het Instituut voor Tropische Geneeskunde, een internationale conferentie over gezondheidszorg met de titel 'Health Care for All' in Antwerpen. Tientallen nationale en internationale instellingen, VN-organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie, UNICEF en UNAIDS, ngo's, wetenschappelijke instituten en industriële bedrijven, academici, politici en ministers van Volksgezondheid van een 15-tal Afrikaanse landen, bogen zich twee dagen lang over de problematiek van gezondheidszorg in de wereld en meer bepaald in de ontwikkelingslanden. Op dit internationale forum lichtte AZG haar standpunt toe over het gebrek aan toegang tot basisgeneesmiddelen.

Op de Antwerpse Grote Markt liep gelijktijdig en tevens voor de eerste maal onze nieuwe, interactieve tentoonstelling 'In de val'. Deze tentoonstelling gaat over de problematiek van verwaarloosde ziekten en de gebrekkige toegang tot basisgeneesmiddelen. Ze is opgebouwd in een container en gaat in 2002 op tournee doorheen gans België.
De titel alludeert op de blauwzwarte vliegenvallen die in Afrika worden gebruikt om tseetseevliegen te vangen. Deze zijn verantwoordelijk voor de overdracht van slaapziekte, één van de belangrijkste tropische ziekten. De bezoeker krijgt door een rollenspel de gelegenheid om in de huid te kruipen van een patiënt die lijdt aan één van de vijf verwaarloosde ziekten (malaria, leishmaniasis, slaapziekte, tuberculose of aids). Deze eerste try-out was alvast een opsteker.