Sociale media

  • NL
Open the menu

Geen vaccins voor gele koorts


Momenteel woedt er een epidemie van gele koorts in Conakry, de hoofdstad van het West-Afrikaanse land Guinee. Artsen Zonder Grenzen wil samen met het ministerie van Volksgezondheid een vaccinatiecampagne starten. Er is echter een groot tekort aan vaccins, waardoor een efficiënte campagne op dit ogenblik uitgesloten lijkt.

Een recente epidemie in Abidjan, de hoofdstad van Ivoorkust, putte vrijwel de volledige beschikbare voorraad vaccins uit. Voor de huidige epidemie zijn zo'n 2.500.000 vaccins nodig. Zelfs indien rekening wordt gehouden met de stocks die elders ter wereld nog beschikbaar zijn, ontbreken er nog 1,5 miljoen doses om de vaccinatiecampagne in Conakry tot een goed einde te brengen.
AZG dringt er bij de internationale gemeenschap al geruime tijd op aan om voorraden aan te leggen om snel en efficiënt te kunnen reageren wanneer epidemieën van gele koorts uitbreken. Door het ontbreken van een economisch voordelige afzetmarkt is er onvoldoende productie van het vaccin. Ongeveer 35 landen in Afrika en enkele regio's in Zuid-Amerika worden beschouwd als risicogebieden voor gele koorts, een virale ziekte die overgedragen wordt door muggen en waarbij het sterftecijfer kan oplopen tot 80 procent. AZG wil om al deze redenen gele koorts opnemen in haar lijst van verwaarloosde ziekten, in het kader van haar campagne Toegang tot Basisgeneesmiddelen.