Sociale media

  • NL
Open the menu

Geen toegang tot Lugansk: kwetsbare bevolking blijft verstoken van basiszorg


Artsen Zonder Grenzen (AZG) trekt aan de alarmbel naar aanleiding van de beslissing van het Humanitair Comité van de zelfverklaarde Volksrepubliek Lugansk (LPR) om de organisatie de toelating te weigeren om essentiële medische en humanitaire bijstand te verlenen in Lugansk. AZG vreest dat hierdoor kwetsbare inwoners van Lugansk geen toegang meer zullen hebben tot basisgezondheidszorg en geneesmiddelen.

Pediater Galina Piskunova onderzoekt de achtjarige Amina in een mobiele kliniek van AZG in Zorinsk, bij Lugansk. © Jon Levy/Foto8
Pediater Galina Piskunova onderzoekt de achtjarige Amina in een mobiele kliniek van AZG in Zorinsk, bij Lugansk. © Jon Levy/Foto8

“Deze beslissing is voor ons onaanvaardbaar gezien de aanzienlijke medische en humanitaire noden van de bevolking die te lijden heeft onder het aanslepende conflict in Lugansk,” aldus Bart Janssens, Directeur Operaties bij Artsen Zonder Grenzen. “AZG verleende als een van de weinige internationale organisaties sinds meer dan een jaar levensnoodzakelijke bijstand in Lugansk. We ondersteunden dokters en verpleegkundigen zodat ze hun cruciale werk kunnen uitvoeren. Zoals in alle conflictgebieden waar Artsen Zonder Grenzen werkt, bestaat ons enige doel erin kwetsbare mensen te helpen, ongeacht hun politieke overtuiging of aan welke zijde van de frontlijn zij zich bevinden.”

Sinds juni 2014 ondersteunde AZG 109 gezondheidscentra en sociale faciliteiten in Lugansk met essentiële geneesmiddelen, medische goederen, uitrusting, hygiënisch materiaal en hulpgoederen. Via mobiele klinieken op 35 plaatsen hielden onze teams meer dan 42.000 basisgezondheidsconsultaties in samenwerking met dokters uit de openbare zorgsector. Artsen Zonder Grenzen schonk geneesmiddelen en medische goederen voor de behandeling van 37.500 personen met chronische aandoeningen zoals diabetes, hypertensie en hartaandoeningen, evenals 4.900 oorlogsgewonden tijdens periodes van intense gevechten. Alle gezondheidszorg en geneesmiddelen werden gratis ter beschikking gesteld.

“Als gevolg van het conflict werd de toevoer van geneesmiddelen in Lugansk het voorbije jaar verstoord of onderbroken en de prijs van beschikbare geneesmiddelen steeg aanzienlijk,” aldus dokter Janssens. “We zien dat mensen de grootste moeite hebben om toegang te krijgen tot antibiotica, pijnstillers, insuline, psychiatrische geneesmiddelen en medicatie voor chronische aandoeningen zoals een hoge bloeddruk, hartaandoeningen en nierkwalen. Wij zijn bijzonder bezorgd over de mensen die dicht bij de frontlijn wonen. De meest kwetsbare mensen, onder wie ouderen, zieken, personen met een handicap en ontheemden, hebben immers het zwaarst te lijden onder de situatie. We zijn onthutst dat we hen niet langer mogen helpen, vooral nu veel dokters en verpleegkundigen de gebieden aan de frontlijn hebben verlaten en de winter voor de deur staat.”

Alle activiteiten van Artsen Zonder Grenzen, inclusief transport, opslag en verdeling van medicijnen naar gezondheidsposten, werden gecoördineerd in overleg met de gezondheidsautoriteiten in Lugansk, aan wie ook regelmatig verslag werd uitgebracht. Volgend op de beslissing van het Humanitair Comité heeft Artsen Zonder Grenzen zijn kantoor in Lugansk gesloten en haar personeel uit het gebied in handen van de LPR gehaald. Vóór haar vertrek verdeelde Artsen Zonder Grenzen de resterende voorraad geneesmiddelen over de gezondheidsposten, die er dringend nood aan hebben.

“We hebben alles in het werk gesteld om transparant te zijn en met de autoriteiten samen te werken,” vertelt dokter Janssens. “Vandaar dat het ons zwaar valt dat zij nu valse beschuldigen over ons verspreiden in de media en getracht hebben ons team te intimideren door de voorbije twee weken meermaals gewapende mannen binnen te laten vallen in ons kantoor.”

Artsen Zonder Grenzen zet haar werk voort aan beide zijden van de frontlijn in het oosten van het land, ook in het gebied in handen van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk. Sinds het begin van het conflict steunde Artsen Zonder Grenzen meer dan 350 gezondheidsposten aan beide zijden van de frontlijn, met schenkingen van geneesmiddelen en medische uitrusting. Sinds mei 2014 leverden de teams meer dan 102.000 consultaties voor basisgezondheidszorg, medisch materiaal voor de behandeling van meer dan 23.000 oorlogsgewonden en geneesmiddelen voor de behandeling van meer dan 61.000 patiënten met chronische aandoeningen. Artsen Zonder Grenzen voert sinds 2011 een programma tegen multiresistente tuberculose in het gevangeniswezen van Donetsk. Momenteel worden 196 patiënten behandeld tegen de ziekte.