Sociale media

  • NL
Open the menu

Gebrekkige financiering ondermijnt vooruitgang in strijd tegen ondervoeding


Elk jaar sterven naar schatting 3,5 tot 5 miljoen kinderen door een oorzaak die verband houdt met ondervoeding. Nochtans kan ondervoeding bij kinderen makkelijk worden voorkomen. De aandoening kan tegenwoordig ook doeltreffend worden behandeld. Hoe komt het dan dat er nog altijd 55 miljoen kinderen aan deze verschrikkelijke aandoening lijden?

Het antwoord ligt gedeeltelijk in het ontbreken van voldoende geld voor efficiënte voedselprogramma’s. Artsen Zonder Grenzen publiceerdein de aanloop naar de Wereldvoedseltop in Rome een rapport met een analyse van de financiële middelen voor ondervoeding bij kinderen en voedselhulp. De bijdrage van de rijke landen in de strijd tegen ondervoeding is van 2000 tot 2007 niet gestegen.
De internationale hulp bedroeg jaarlijks $350 miljoen, tegenover de $11,8 miljard die volgens de Wereldbank nodig is voor 36 zwaar getroffen landen. Artsen Zonder Grenzen pleit voor $700 miljoen extra. Dat bedrag is volgens de Wereldbank werd nodig om de 32 zwaarst getroffen landen te helpen.
Toch worden momenteel miljarden dollars internationale hulp besteed aan voedselhulp. Maar minder dan twee procent van deze hulp wordt besteed aan voedsel met voedingsstoffen die nodig zijn om ondervoeding bij kinderen te voorkomen.
De Amerikaanse voedselhulp bestaat, net als de meeste internationale voedselhulp, voornamelijk uit verrijkt gemengd meel in de vorm van een maïs-sojamengsel met minieme voedingswaarde.
Er moeten onmiddellijk stappen worden ondernomen om meer financiële middelen beschikbaar te stellen voor programma’s die degelijk voedsel voorzien voor de miljoenen kinderen die dringend hulp nodig hebben.

> terug naar de Top Tien