Sociale media

  • NL
Open the menu

Geavanceerde wetenschap voor verwaarloosde ziekten - Nieuwe non-profit onderzoeksorganisatie


Vandaag werd in Genève een nieuwe non-profit organisatie opgericht die geavanceerde wetenschappelijke kennis zal aanwenden voor de ontwikkeling van geneesmiddelen tegen ziekten die de armste bevolkingsgroepen ter wereld treffen. Prestigieuze geneeskundige en onderzoeksinstituten uit Brazilië, Frankrijk, India, Kenia en Maleisië voegden zich bij Artsen Zonder Grenzen voor de lancering van het Drugs for Neglected Diseases Initiative (DNDi). DNDi zal nauw samenwerken met het Speciale Programma voor Onderzoek en Opleiding in Tropische Ziekten (WHO/TDR) van de UNDP/Wereldbank/WHO.

Nauwelijks 10% van de wereldwijde onderzoeksinspanningen op gebied van gezondheid gaan naar ziekten die nochtans 90% van de globale ziektenlast vertegenwoordigen. "Patiënten in ontwikkelingslanden worden gedwongen tot het gebruik van ondoeltreffende geneesmiddelen of geneesmiddelen met belangrijke nevenwerkingen," aldus dr.Yves Champey, interim-directeur van DNDi. "Zij verdienen beter. DNDi zal wetenschappelijke innovatie op gang brengen om nieuwe geneesmiddelen te creëren voor 's werelds meest verwaarloosde patiënten."
Tijdens de oprichtingsplechtigheid verbinden de zes stichtende partners hun instellingen ertoe om alle mogelijke steun te verlenen aan DNDi. De zes organisaties zijn de Indian Council of Medical Research, het Institut Pasteur (France), het Kenya Medical Research Institute, Artsen Zonder Grenzen, het Ministry of Health of Malaysia en de Oswaldo Cruz Foundation (Brazilië). WHO/TDR zal aan de vergaderingen van het Wetenschappelijk Adviescomité van DNDi deelnemen als waarnemer om waar nodig wetenschappelijk en technisch advies te verstrekken. Ook Belgische onderzoekscentra zullen uitgenodigd worden om hun technische knowhow bij te dragen.
DNDi plant een investering van ongeveer 250 miljoen USD over de komende 12 jaar voor de ontwikkeling van 6-7 geneesmiddelen in de strijd tegen slaapziekte, leishmaniasis en de ziekte van Chagas, drie dodelijke ziekten die jaarlijks 350 miljoen mensenlevens bedreigen. Om de slaagkansen op korte en middellange termijn te verhogen, zal de organisatie geneesmiddelen ontwikkelen uit bestaande verbindingen alsook onderzoek financieren en coördineren naar nieuwe chemische entiteiten die tot geneesmiddelen kunnen worden ontwikkeld.
De voorbije maanden identificeerde DNDi een aantal veelbelovende ontwikkelingsprojecten van geneesmiddelen. Met de hulp van TDR richtte DNDi in februari 2003 een oproep aan het adres van de wetenschappelijke gemeenschap om voorstellen voor onderzoeksprojecten in te dienen.
"De overweldigende respons - tot nu toe werden 71 projectideeën ingediend - toont aan dat de wetenschap voor deze verwaarloosde ziekten klaar is om benut te worden," aldus dr. Yves Champey. Wat ontbreekt is de structuur om de meest veelbelovende projectideeën daadwerkelijk te laten uitmonden in de ontwikkeling van een geneesmiddel. DNDi zal voor die structuur zorgen door voort te bouwen op de bestaande ontwikkelingscapaciteit en de knowhow in de belanghebbende landen."
DNDi wordt de eerste non-profit organisatie die zich uitsluitend bezighoudt met de meest verwaarloosde ziekten in de wereld. Door afstand te nemen van de traditionele publieke/private partnershipstructuur wil het de ontwikkeling van geneesmiddelen aan de marktwetten onttrekken en de publieke sector aan te moedigen tot meer verantwoordelijkheid voor gezondheid. Dit basisprincipe is terug te vinden in de samenstelling van de stichtende leden, waarvan vier instellingen uit de publieke sector komen.
Het succes van DNDi zal niet alleen afhangen van giften vanwege regeringen en de privé, maar ook van de bijdrage van farmaceutische ondernemingen, bijvoorbeeld via de toegang tot bestaande databanken, knowhow en R&D infrastructuren.