Sociale media

  • NL
Open the menu

Franse sectie AZG gedwongen Niger te verlaten


AZG vraagt aan de Nigerijnse regering, UNICEF en het Wereldvoedsel- programma om actie te ondernemen in Maradi. Zij moeten garanderen dat ondervoede kinderen verzorging krijgen.

Op 18 juli besloot de Nigerijnse regering, plots en zonder uitleg te geven, om de voedings- en medische activiteiten van de Franse sectie van AZG in de Maradi-regio op te schorten. Die beslissing had ernstige gevolgen voor de mortaliteit onder jonge kinderen.
AZG heeft de laatste drie maanden alles gedaan om de reden van die opschorting te achterhalen, om haar medisch werk te verduidelijken en om, samen met de regering, hun interventiesmethodes opnieuw te bekijken. Op 21 oktober weigerde de regering om AZG het werk te laten hervatten. AZG riep de president van Niger op om tussen te komen, maar die hult zich in stilzwijgen. De Franse afdeling heeft dus besloten om formeel akte te nemen van de regering haar wens dat “MSF vertrekt”.

Acute ondervoeding

De stopzetting van de activiteiten van AZG komt voor jongen kinderen in de moeilijkste periode van het jaar – tussen de oogst, wanneer er weer meer voedsel is, en het hoogtepunt van het malariaseizoen. Op het moment van de stopzetting kregen 3000 kinderen een behandeling. Elke week werden 500 nieuwe kinderen in het programa opgenomen. Het laatste onderzoek naar ondervoeding, uitgevoerd in juni 2008 door de regering en UNICEF, schatte dat tussen 35.000 en 67.000 kinderen in de Maradi-regio aan acute ondervoeding leden. Deze officiële cijfers spreken de redenen, die de Nigerijnse regering voor de stopzetting van de activiteiten van AZG in Maradi opgeeft, tegen.
“Maradi is één van de regio’s die het hardst getroffen worden door ondervoeding,” verklaart dr. Cristophe Fournier, voorzitter van het internationaal bestuur van AZG. “Sinds de stopzetting van onze activiteiten in Maradi, zitten duizenden kinderen zonder behandeling, hoewel hoewel er een stijging is van het aantal opnames in andere gezondheidscentra en projecten van AZG in de omliggende gebieden. Het is shockerend dat de regering de nood van duizenden kinderen negeert, vooral omdat de sterke vooruitgang in bestrijding van ondervoeding het mogelijk maakt ondvervoeding  op grote schaal te behandelen en te voorkomen.”

nieuwe mogelijkheden

Het vertrek van de Franse sectie van AZG komt op een moment dat er meer dan ooit de mogelijkheid, maar ook de noodzaak is, om vooruitgang te boeken in de strijd tegen ondervoeding. Ondervoeding is een te voorkomen en te behandelen probleem, dat als prioriteit voor de volksgezondheid moet erkend worden.
Landen die, zoals Niger, getroffen worden ondervoeding en internationale organisaties erkennen maar met mondjesmaat de mogelijkheden van nieuwe, gebruiksklare voedingsproducten. De Verenigde Naties adviseren geen specifieke aanpak voor de gebieden die het meest lijden onder ondervoeding en hoge mortaliteit, zoals Maradi. Ze beperken het gebruik van het efficiënte voedsel tot de ernstigst ondervoede kinderen. Tenslotte blijft ook de internationale financiering pijnlijk ontoereikend.
AZG roept de Nigerijnse regering, UNICEF en het Wereldvoedselprogramma om snel actie te ondernemen in Maradi, zodat ondervoede kinderen behandeld worden, en roept donors op om een internationaal beleid en benadering te ontwikkelen, aangepast aan de belangrijkste regio’s die getroffen worden door ondervoeding.
AZG werkt in Niger sinds 2001 en heeft voedselprogramma’s in de regio’s Zinder, Maradi en Tahoua. Tussen het begin van 2008 en midden september werden 61.051 ondervoede kinderen behandeld in de voedingscentra van AZG. In samenwerking met de gezondheidsautoriteiten hielp AZG in Niger epidemies te bestrijden door vaccinatiecampagnes en de behandeling van patiënten. In 2008 ging het om mazelen, meningitis en cholera. Er werken in Niger 1537 mensen, waarvan 1468 Nigerijnen.