Sociale media

  • NL
Open the menu

Farmaceutische bedrijven willen tijd winnen die AIDS-patiënten het leven kan kosten


Het proces dat gisteren is geopend voor het Hooggerechtshof van Pretoria waarbij 39 farmaceutische bedrijven de Zuidafrikaanse regering aanklagen, is verdaagd tot minstens 18 april.

TAC (Treatment Action Campaign), een Zuidafrikaanse organisatie die opkomt voor het recht van zieken op een betaalbare behandeling en die wordt gesteund door Artsen Zonder Grenzen (AZG), heeft een amicus curiae ingediend. Daarin vraagt TAC aan de farmaceutische lobby een verklaring voor de hoge prijs van de geneesmiddelen en voor de nood van een dergelijk langdurige patentbescherming (20 jaar).
De farmaceutische bedrijven hebben de rechtbank gevraagd de vraag van TAC te verwerpen maar het Hof is daar niet op ingegaan. Daarop vroeg de aanklager een uitstel van vier maanden om een antwoord te kunnen formuleren op de gestelde vragen. Het Hof heeft daarop een uitstel van één maand toegekend.
AZG, dat het proces ter plaatse volgt, veroordeelt de houding van de klagende partijen. “Door zich te verzetten tegen de amicus curiae tonen de farmaceutische bedrijven dat ze nog niet bereid zijn om te luisteren naar de mensen voor wie ze de medicijnen maken. Het is ongelofelijk dat ze na drie jaar voorbereidingstijd voor het proces, nog eens vier maanden nodig hebben om hun buitensporig hoge prijzen te rechtvaardigen.”
Het uitstel van een maand dat de farmaceutische bedrijven is toegekend, zou een kans kunnen zijn om hun houding te herzien. AZG herhaalt dan ook haar vraag aan de 39 bedrijven om hun klacht te laten vallen. Tot nu toe heeft de organisatie nog geen antwoord gekregen op haar brief aan het Belgisch-Zwitserse bedrijf Janssen-Cilag – één van de 39 bedrijven – met de vraag zich uit het proces terug te trekken.