Sociale media

  • NL
Open the menu

Extra teams in strijd tegen ondervoeding


Sinds het begin van de maand februari 2006 wordt de voedselsituatie voor de bevolking in de regio van Dinsor, en dan vooral voor kinderen onder de vijf jaar, steeds slechter. Daarom heeft AZG besloten haar teams in het medisch centrum van deze stad in de provincie Bay verder uit te breiden. In nauwelijks zeven weken tijd is het aantal opnames in het intensieve voedingsprogramma van het gezondheidscentrum van Dinsor verviervoudigd: van 35 tot 140 patiënten.

In enkele weken tijd zijn drie mobiele medische posten opgezet in de grote periferie van Dinsor teneinde zoveel mogelijk kinderen met ernstige ondervoeding op te sporen en te behandelen. Deze teams, die uit Somalisch en buitenlands medisch personeel bestaan, trekken door de regio om aan de dringende behoeften van d

Beperkte toegang tot drinkwater

Het is inmiddels beginnen regenen in het gebied, maar de regens zijn tot nu toe nog erg beperkt en sporadisch. De overlevingskansen van de bevolking hangen in hoge mate af van overvloedige regenval, ter voorbereiding van de oogst in juli. Het vee heeft zwaar te lijden van het watertekort en een groot aantal runderen heeft de recente hitte niet overleefd. Alleen dromedarissen en geiten zijn nog enigszins bestand tegen de vreselijke omstandigheden.
De bevolking beschikt nog altijd over te weinig drinkwater. Vele plaatsen moeten dagelijks worden bevoorraad met tankwagens van het Rode Kruis (ICRK), die honderden kilometers per dag afleggen om aan de behoeften van de bevolking tegemoet te komen. Als gevolg van deze situatie moeten ook steeds meer mensen met zware diarree worden opgenomen in het gezondheidscentrum van AZG in Dinsor. Dit aantal is de afgelopen vijf weken sterk toegenomen en er worden gemiddeld 30 kinderen jonger dan vijf opgenomen elke week.

Maximumcapaciteit

Gezien deze zeer verontrustende situatie heeft AZG onlangs haar team uitgebreid met een kinderarts, een verpleegkundige en een logistiek medewerker - allen met ruime ervaring - om de invoering van uitgebreidere voedingsprogramma's te vereenvoudigen. Het medisch centrum in Dinsor is de enige gezondheidsstructuur in een gebied met zo'n 100.000 inwoners. Momenteel draait het gezondheidscentrum al op maximumcapaciteit: meer dan 120 patiënten zijn er gehospitaliseerd - onder wie 60 zwaar ondervoede kinderen - en 200 patiënten worden door het centrum behandeld voor tuberculose. In de polikliniek vinden gemiddeld 200 consultaties per dag plaats.
Somalië is een land dat geheel aan zichzelf is overgelaten. Het totale gebrek aan infrastructuur en regionale gezondheidsautoriteiten maakt het werk van de humanitaire teams buitengewoon moeilijk. Deze precaire situatie verhoogt de verantwoordelijkheid van de internationale ngo's om de kwetsbare bevolking hulp te bieden.
Sinds 2002 verleent een team van AZG hulp aan de bevolking in Dinsor. Elf buitenlandse vrijwilligers en ruim 70 Somaliërs beheren samen de enige medische structuur in de regio. De activiteiten van AZG in Dinsor omvatten verder noodchirurgie (keizersneden en de verpleging van slachtoffers van geweld), preventieve verzorging en de behandeling van patiënten met tuberculose of kala azar. Zware en matige ondervoeding worden eveneens behandeld, alsook ademhalingsinfecties en diarree, erg frequent bij de allerjongsten. En ten slotte organiseert AZG ook geregeld vaccinatiecampagnes tegen mazelen.