Sociale media

  • NL
Open the menu

Extra teams en hulpmateriaal worden als versterking naar Bam gestuurd


Om aan de enorme noden tegemoet te komen na de aardbeving in Iran, zendt Artsen Zonder Grenzen extra teams uit om de medewerkers die reeds aanwezig waren in het land te versterken. Ploegen zijn reeds vertrokken uit Brussel (3 nefrologen, 1 medisch coördinator, 1 logistieker), uit Barcelona (1 dokter en 1 logistieker) en uit Amsterdam, en zullen morgen in de regio aankomen. Nog een ander team van 4 stafmedewerkers (medisch en logistiek) vertrekt uit Frankrijk en zal eveneens morgen aankomen in Bam, waar reeds twee dokters, een verpleegster en een logistieker actief zijn.

Tien ton supplementair materiaal (geneesmiddelen, urgentiemateriaal, kits om water te zuiveren en te behandelen en 5000 jerrycans) worden vandaag overgevlogen uit de logistieke basis van AZG te Bordeaux. Medische stocks in Teheran (kits om 50.000 mensen te verzorgen) en Baghdad (chirurgisch materiaal, 6000 hygiënekits en 19.000 dekens) zijn reeds onderweg naar de streek van Bam. Nog eens 26.000 dekens worden morgenochtend overgevlogen uit Dubai. Drinkwater, zeilen en dekens zijn nu onmiddellijk nodig omdat 's nachts de temperaturen onder het vriespunt dalen.
Gisteren voerde een team van AZG (waaronder twee dokters) die in Zahedan (150 km ten oosten van Bam) zijn gebaseerd een eerste snelle evaluatie uit, samen met de Iraanse Rode Halve Maan. Het team blijft ter plaatse met eerstehulpgoederen.
De noden in de stad (110.000 inwoners) zijn enorm. De stad is bijna volledig vernield evenals twee ziekenhuizen; er worden vele lichamen van onder het puin gehaald. Twee medische centra die onmiddellijk na de aardbeving werden opgezet, worden overstelpt en hebben gebrek aan water, electriciteit en geneesmiddelen. Bij de luchthaven van Bam is een veldhospitaal opgezet voor de evacuatie van gewonden naar Kerman, Isphahan, Zahedan en Bandar Abbas. Een AZG-team in Bam is begonnen met het geven van steun aan deze twee medische centra.
Een eerste team van drie nefrologen is onderweg vanuit Brussel en zullen worden ingezet in het regionaal ziekenhuis van Kerman. Bij aardbevingen lijden steeds een groot aantal slachtoffers die van onder het puin worden gehaald, aan wat men het "crush syndrome" noemt. De verpletterde ledematen van iemand die van onder het puin wordt gehaald, geven al hun toxines in een keer af en kunnen hierdoor de nieren blokkeren. Wanneer niet meteen kan worden overgegaan tot nierdialyse, kan dit fatale gevolgen hebben. Een tweede team met acht nierspecialisten kan onmiddellijk worden ingezet indien nodig.
Andere teams zullen naar de omliggende dorpen reizen om hulp te bieden aan de inwoners van dit district (250.000). Het is momenteel onmogelijk om het aantal slachtoffers exact te bepalen, maar het aantal kan de 100.000 overschrijden. AZG is actief in Iran sinds 1995 in de regio's van Mashaad en Zahedan met programma's voor Afghaanse vluchtelingen. AZG kwam ook tussenbeide bij de aardbeving in Iran in 1990.