Sociale media

  • NL
Open the menu

Evaluatie voedingssituatie in Darfur levert alarmerende cijfers op


In de door oorlog geteisterde stad Garsilla, in West-Darfur (Soedan), heeft Artsen Zonder Grenzen de afgelopen dagen meer dan 4.900 kinderen ingeënt tegen mazelen. Tijdens de vaccinatiecampagne bracht de organisatie ook de voedingssituatie van deze kwetsbare groep in kaart. Er werden maar liefst 111 zwaar ondervoede kinderen aangetroffen, naast 387 kinderen in een minder ernstig stadium van ondervoeding. Artsen Zonder Grenzen richt momenteel een therapeutisch voedingscentrum in om iets te doen aan deze alarmerende toestand.

In normale omstandigheden telt Garsilla 4.500 inwoners, maar tegenwoordig huisvest de stad ook nog eens 18.000 ontheemden, die huis en haard hebben verlaten om te ontkomen aan het dodelijke geweld in hun dorpen. Dit patroon herhaalt zich in alle gebieden die Artsen Zonder Grenzen heeft kunnen bezoeken. De steden Deleig en Um Kher, die in vredestijd elk zo’n 5.000 inwoners hebben, herbergen nu respectievelijk 17.000 en 13.000 ontheemden. Vandaag bezoekt Artsen Zonder Grenzen Mukjar en Bindisi, waar de situatie waarschijnlijk vergelijkbaar zal zijn.
De ontheemden leven in al deze plaatsen niet in kampen, maar zijn geconcentreerd op verschillende plekken in de stad: in scholen, kantoren, op straat, of in huis bij de plaatselijke bevolking. De gastgemeenschappen ondersteunen hen zo goed mogelijk met levensmiddelen en andere hulp. Maar zoals te verwachten is wanneer een bevolking explosief groeit tot meer dan viermaal de oorspronkelijke omvang, worden de voedselbronnen schaarser en neemt de zelfredzaamheid alleen maar verder af.
Artsen Zonder Grenzen maakt zich zeer ernstig zorgen over de voedselsituatie van de bevolking van Darfur, en vreest dat het aanhoudende geweld en de onveiligheid, in combinatie met een ontoereikende internationale respons, de toestand alleen maar kunnen verslechteren. In de hoop een verdere escalatie te voorkomen roept AZG daarom op tot een meer adequaat humanitair antwoord op de situatie in Darfur.
In februari 2003 braken gevechten uit in Greater Darfur, de meest westelijke regio van Soedan. Als gevolg hiervan telt Soedan volgens een schatting van de Verenigde Naties meer dan 700.000 ontheemden. Verder verblijven er ongeveer 140.000 Soedanese vluchtelingen in buurland Tsjaad. AZG is een van de weinige internationale organisaties die in Darfur gebleven is. Haar teams verlenen momenteel noodhulp in Garsilla, Deleig, Um Kher, Mukjar, Bindisi, Zalingei, Mornei en Nyertiti, en is van plan meer beoordelingsmissies uit te voeren. Artsen Zonder Grenzen is in deze regio actief sinds half december 2003.