Sociale media

  • NL
Open the menu

Ernstige uitbraak van mazelen


AZG bereidt een grootscheepse inentingscampagne tegen mazelen voor op het Indonesische eiland Sumba. De campagne, die georganiseerd wordt in samenwerking met de gezondheidsinstanties in West-Sumba en Jakarta, is bedoeld voor 170.000 kinderen tussen zes maanden en 15 jaar oud. Twintig vaccinatieteams staan klaar om eerst vaccinaties uit te delen in te getroffen gebieden en zich dan een weg inwaarts te werken naar het epicentrum van de epidemie.

Op 24 augustus stuurde AZG een eerste team, bestaande uit een arts, een verpleegkundige en twee logistieke medewerkers, naar West-Sumba om de berichten te verifiëren over een mazelenepidemie die aan vijf personen het leven had gekost in het subdistrict Kodi. Ze stelden al gauw vast dat de epidemie zich al in zes van de 15 subdistricten van West Sumba had verspreid. Dit zette AZG ertoe aan om een drie maanden durend noodprogramma tegen mazelen, inclusief mobiele gezondheidsposten (voor de opsporing, controle en verwijzing van de kinderen naar gezondheidsinstellingen) en een vaccinatiecampagne op touw te zetten.
De teams voor de mobiele posten bestaan elk uit een arts, twee verpleegkundigen en een logistieke medewerker. Ze opereren in zes subdistricten. Tussen 1 en 9 september verrichtten de teams van AZG 655 consulten waarbij 102 gevallen van mazelen werden vastgesteld. Verder werden voornamelijk infecties aan de bovenste luchtwegen, huidinfecties, ondervoeding en waterige diarree vastgesteld. Sinds het begin van de epidemie registreerde het ministerie van Volksgezondheid 1.168 gevallen van mazelen in Kodi Utara (980 gevallen), Kodi (79), Walandimu (17), Waimangura (20), Rada Mata (15) en Tena Teke (57). Een nieuw sterfgeval brengt het oorspronkelijke dodental op zes.
Voor de vaccinatiecampagne heeft AZG niet alleen meer dan 200.000 vaccins nodig, maar eveneens 22.000 proteïnerijke koekjes, 125.000 vitamine A tabletten en ander gepast medisch materiaal. Vanuit Jakarta heeft AZG 5,5 ton medisch en logistiek materiaal per vrachtvliegtuig naar Waingapu, de hoofdstad van Oost-Sumba, gestuurd. Van daaruit werden ze per vrachtwagen naar Waikabubak in het westen getransporteerd. Later zal nog eens 7,5 ton gelijkaardig materiaal verstuurd worden.
De mazelenepidemie op Sumba begon in juni dit jaar. De ziekte kan zich zo snel verspreiden doordat de vaccinatiegraad er erg laag ligt. De plaatselijke gezondheidsinstanties waren niet in staat om tijdig om het probleem te reageren. Ze erkennen dat ze personeel, deskundigheid en brandstof tekort komen om de epidemie te bestrijden. Tot nog toe stelt AZG ongeveer 20 personen te werk (artsen, verpleegkundigen en logistieke medewerkers). Het is de bedoeling dat uiteindelijk ongeveer 35 mensen voor dit project zullen werk

Gebruik van tsunami-fondsen

Om de inentingscampagne tegen mazelen op het eiland Sumba te financieren, zal AZG 250.00 euro privéfondsen gebruiken, verzameld in de dagen na de tsunami-catastrofe in Zuid-Azië, eind 2004. Ook de Indonesische provincie Atjeh werd toen zwaar getroffen. Dankzij de uitzonderlijke steun van het grote publiek, verzamelden de bureaus van AZG wereldwijd meer dan 90 miljoen euro in ten voordele van de tsunami-slachtoffers.
Zoals wij in de dagen na de tsunami al meedeelden, overschreed dit bedrag in ruime mate onze financiële noden voor de toekomstige operaties in de streek. Om die reden, maar ook uit een bezorgdheid andere volkeren in nood op gelijke voet te behandelen, besliste AZG dat de fondsen die niet zouden gebruikt worden in het kader van de tsunami, elders zouden toegewend worden. AZG heeft dan ook de beslissing genomen een deel van het geld te gebruiken om deze vaccinatiecampagne tegen mazelen op het eiland Sumba te realiseren.
AZG is sinds 1997 aanwezig in Indonesië. Onze teams staan klaar om te reageren op eventuele urgenties in dit uitgebreide land, dat vaak ten prooi valt aan epidemieën en natuurrampen.