Sociale media

  • NL
Open the menu

Ernstige stijging in ondervoeding in Mazlakh


Een voedselstudie door Artsen Zonder Grenzen (AZG) uitgevoerd in het Mazlakh kamp, bij de West-Afghaanse stad Herat, toont een ernstige stijging in het aantal ondervoede ontheemde Afghanen die in het kamp verblijven.

Uit het onderzoek, uitgevoerd onder een representatieve groep van 1.869 kinderen in het kamp, blijkt een percentage van 6,6 procent ernstige ondervoeding en een gemiddelde ondervoeding van 26,4 procent. Dit staat in schril contrast met de gemiddelde ondervoeding van minder dan 10 procent onder ontheemden die net aankomen in het kamp. 'Het is een absurde situatie: hoe langer de mensen in het kamp verblijven, hoe meer de ondervoeding toeneemt', zegt landencoördinator van AZG voor Afghanistan, Stefano Savi, vanuit Herat. 'Het is duidelijk dat het risico ernstig ondervoed te raken zeer groot is in Mazlakh en dat daardoor de kans op ziektes en meer sterfgevallen toeneemt.'
In het kamp bevinden zich zo'n 160.000 mensen. Ze zijn op de vlucht voor de droogte en de onveiligheid. Er wordt voedsel aangevoerd voor zo'n 300.000 mensen. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat de ondervoeding wordt veroorzaakt door ernstige problemen in de voedseldistributie. Criminaliteit, corruptie en etnische spanningen in het kamp zijn de oorzaak van die problemen, waardoor de bevolking geen beroep op humanitaire hulp durft te doen. Daarom zijn slechts 80 kinderen opgenomen in de speciale voedingscentra van AZG. Deze centra hebben een gezamenlijke capaciteit van 200 kinderen. Het onderzoek toont aan dat honderden kinderen voor behandeling in aanmerking komen. Pogingen van de betrokken partijen om de situatie in het kamp te verbeteren, hebben tot nu toe geen resultaat gehad. 'Door de huidige situatie in Mazlakh, is het voor ons erg moeilijk de ondervoede bevolking te helpen', aldus Savi.
De Afghanen zijn gevlucht op zoek naar veiligheid en hulp. De internationale gemeenschap worstelt op dit moment bij het bieden van die hulp. AZG roept de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), de organisaties van de Verenigde Naties en de lokale autoriteiten op om de hulpverlening aan de bevolking van Mazlakh te verbeteren. Met de alarmerende toename van het aantal ondervoede Afghanen dient alle aandacht uit te gaan naar de bescherming van de ontheemden in Mazlakh en het opzetten van een correct en doeltreffend distributiesysteem voor voedselhulp zodat iedereen wordt bereikt.
Het voorbeeld van Mazlakh toont aan dat ondanks het internationale optimisme en de miljoenen Amerikaanse dollars aan toegezegde hulp voor de opbouw van het land, de bevolking van Afghanistan nog steeds geconfronteerd wordt met enorme humanitaire noden. De internationale hulp moet zich niet alleen richten op een langetermijnstrategie, maar zich ook inzetten voor de ernstige humanitaire noden van dit moment.