Sociale media

  • NL
Open the menu

Enkel curatieve zorg voor meningitisepidemie


De meningitisepidemie in Burkina Faso lijkt haar hoogtepunt te hebben bereikt. In de voorbije twee weken werd een lichte daling van het aantal nieuwe gevallen vastgesteld. Op 7 april werden in Burkina Faso 8.446 gevallen van meningitis geteld. Daarvan stierven 1.059 mensen (12,5%). De epidemie heerst in 34 van de 52 districten. Omdat de meningitisvariant W135 dit jaar uitzonderlijk veel wordt vastgesteld, concentreert AZG zich enkel op curatieve zorg, in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid.

Burkina Faso maakt deel uit van de meningitisriem, waardoor dit land ieder jaar epidemische opstoten kent . Er wordt hierop gereageerd met vaccinatiecampagnes, zoals in 2001, toen 87% van de bevolking die als doelgroep was geïdentificeerd, werd ingeënt. Ook werden preventieve inentingen georganiseerd begin 2002. Desondanks brak er begin februari een epidemie uit in het Pama-district. De belangrijkste oorzaak hiervan is de meningitisvariant W135, tegen dewelke het gebruikte vaccin (tegen meningitis A en C) geen enkele bescherming biedt. Bovendien is het wel effectieve tetravalent vaccin voorlopig onvoldoende beschikbaar en erg duur.
Om die reden is de interventie in Burkina Faso beperkt tot curatieve zorg. Het geneesmiddel Chloramphenicol in oliesuspensie dat gebruikt wordt bij de behandeling van meningitispatiënten is immers geschikt voor alle varianten van meningitis. Het probleem is evenwel dat de farmaceutische industrie dit geneesmiddel niet langer voldoende produceert. De plotse vraag naar Chloramphenicol in Burkina heeft dan ook tot een mondiaal tekort geleid. De 120.000 aangevraagde ampulles zijn deels geleverd. Artsen Zonder Grenzen zorgde al voor 20.000 ampulles en liet vorige week nog eens 2.000 ampulles uit haar projecten in Soedan overbrengen. Mocht er zich nu een vergelijkbare epidemie voordoen in een van de andere landen uit de meningitisriem, zou de impact op de volksgezondheid enorm kunnen zijn.
Op nationaal niveau neemt AZG ook deel aan verschillende technische commissies (voor coördinatie, toezicht en onderzoek, het mobiliseren van de bevolking) en onderzoeksmissies. De organisatie ondersteunt ook met materiaal en logistiek, intervenieert rechtstreeks in drie districten en evalueert eveneens de situatie in andere districten.